👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn- och ungdomsförfattare

Skapad 2018-04-10 17:20 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Arbetet handlar om författare och författarskap
Grundskola 4 Svenska
Vi ska lära oss mer om några barn- och ungdomsboksförfattare och om hur det är att vara författare. Arbetet kommer att avslutas med en muntlig redovisning.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Vi kommer arbeta med att kunna läsa olika texter och känna igen olika barn- och ungdomsförfattare. 

 • få kunskaper om några kända svenska barn- och ungdomsboksförfattare
 • presentera en författare
 • faktasökning
 • sammanfatta fakta i egen text
 • planera
 • läsa och förstå olika texter

Så här ska vi arbeta...

 • lärarledda genomgångar
 • textläsning
 • faktasökning
 • faktatextskrivning 
 • planering av redovisning

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • redovisa arbetet inför grupp
 • skriva en faktatext 
 • vara delaktig under arbetets gång

Jag kommer att bedöma detta genom att följa elevens arbete och redovisning. Jag kommer också att observera hur delaktig du är i arbetet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Kända barn- och ungdomsförfattare

Faktatexter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du visar att du kan läsa din bok tyst och högt med flyt. Du läser i klassen eller i mindre grupp.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan med flyt läsa skönlitterära texter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitterära texter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitterära texter för barn och ungdomar.Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
Du visar att du kan sammanfatta det du läst i din bok och att du kan berätta om tex huvudpersonen, miljön m.m. Sammanfattning i Lärloggen.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Skriva- innehåll
Du visar att du kan skriva en begriplig faktatext om en författare. Texten har röd tråd. Du använder en passande rubrik.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan skriva faktatexter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva faktatexter tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva faktatexter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du visar att du stavar rätt, använder punkt, kommatecken och utropstecken samt börjar varje mening med stor bokstav. Att du delar in texten i stycken.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Sammanställa information
Du visar att du kan forska om och sammanställa fakta om en författare. Du kan hitta och sortera stödord i matrisen.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Diskutera
Du visar hur du uttrycker egna åsikter om en författare och den bok du har läst.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Muntlig redovisning
Du visar hur du presenterar din författare genom att förbereda dig med stödord.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och budskapet på ett mycket bra sätt.