Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder

Skapad 2018-04-10 19:48 i Sternöskolan Karlshamn
Ett tema där du utvecklar din förmåga att söka och granska information kring olika väderfenomen. Du ska även utveckla din förmåga att formulera en faktatext i textdokument på datorn där du infogar lämpliga faktabilder.
Grundskola 4 Fysik Svenska
Ett tema där du utveckla din förmåga att formulera en faktatext i textdokument på datorn och där du infogar lämpliga faktabilder.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse.

Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter. 

Eleven ska kunna

Du ska kunna olika väderfenomen, ex. hur moln uppstår.

Du ska kunna göra observationer och undersökningar.

Du ska kunna göra enkla dokumentationer.

Du ska kunna använda informationen till att, med dina egna ord, skriva en faktatext.

Du ska kunna välja lämpliga ord och begrepp i din text som passar in i sammanhanget och som du visar att du förstår.

Du ska kunna välja och infoga bilder som förtydligar och förbättrar din text.

Centralt innehåll

Arbetssätt

Du kommer att få genomgångar på olika väderfenomen som ska dokumenteras.

Vi ser på film om väder och kortare filmer om  ex. moln, åska, vind, klimat.

Du kommer att observera vädret och undersöka lufttryck.

Du kommer att få arbeta framför en dator. Du kommer att samla fakta för att sedan i ett dokument med egna ord skriva en faktatext. Du ska också infoga bilder som passar ihop med din text och förbättrar den.

Dokumentation och bedömning

Du bedöms i hur du medverkat i klassrumsdiskussioner, undersökningar och observationer. 

Dina kunskaper genom faktatexten bedöms.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Fy Sv
Väder

faktatext

skriva
Du behöver stöd för att formulera meningar i din text.
Du skriver enkla, men fullständiga meningar.
Du formulerar en text som är en enkel men tydlig faktatext.
Du formulerar en faktatext med ett tydligt och varierat innehåll. Du använder ämnesspecifika ord.
använda begrepp
Du behöver stöd för att förstå och använda enklare begrepp som handlar om väder.
Du känner till de enklare begreppen som handlar om väder och du kan använda några av dem och visa att du förstår dem.
Du känner till flera begrepp som handlar om väder och använder dem på ett relativt fungerande sätt. Du visar att du förstår dem och kan förklara dem.
Du känner till och använder flera begrepp som handlar om väder på ett väl fungerande sätt. Du visar att du förstår dem och du kan använda dem i nya, förklarande sammanhang.
använda bilder
Du väljer och använder bilder.
Du väljer och använder bilder som är tydligt kopplade till innehållet.
Du väljer och använder bilder som förtydligar innehållet.
Du väljer och använder bilder som förtydligar och utvecklar innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: