Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och miljö

Skapad 2018-04-11 09:01 i Västra Karups skola Båstad
Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Kan järn vara flytande? Vart tar saltet vägen om man häller det i vatten? Hur kan läsk fräta på tänderna? Detta och mycket mer ska vi luska reda på under vårt arbetsområde Kemi och miljö.
Grundskola 5 Kemi
Vad löser sig i vatten? vad betyder det att ett ämne är basiskt? Hur kan man göra för att separera olika ämnen som finns i en blandning? Vad betyder symbolerna på städmedlen där hemma? Detta och mycket mer kommer du att få reda på under vårt arbetsområde Kemi och miljö.

Innehåll

Centralt innehåll

När vi är klara med vårt arbetsområde Kemi och miljö ska du kunna...

 • Förklara vad en blandning respektive lösning är.
 • Ge exempel på hur man kan sortera olika saker/ämnen
 • Ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 • Förklara hur man kan ta reda på om ett ämne är surt eller basiskt.
 • Berätta om hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 • Förklara olika symboler som används för att märka upp farliga kemikalier.
 • Förstå och använda begreppen: lösning, blandning, sortering, egenskap, PH-värde, filtrering, kemikalie, frätande, giftig, explosiv och brandfarlig

 

 

Undervisning

För att vi ska lära oss ovanstående kommer vi att...

 • Göra en gemensam planering där alla är med och bestämmer på vilket sätt vi ska arbeta och lära oss olika saker
 • Utföra olika experiment
 • Skriva labb- rapporter i bland annat google presentation
 • Se på film
 • Diskutera i små grupper
 • Läsa i No- boken och arbeta med olika frågor och begrepp
 • Använda ipaden till att filma och dokumentera vår egen arbetsinsats i ett grupparbete
 • Analysera andras laborationsrapporter och ge respons/feedback
 • Göra olika kahoots

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att...

 • Samtala och diskutera angående miljö och kemiska samband
 • Att använda information/kunskap vid olika samtal och vid framställning av olika texter t.ex. svar på frågor
 • Att använda utrustning på ett säkert sätt
 • Att dokumentera i text och bild

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att...

 • Vara delaktig och aktiv på lektioner
 • Delta i gruppdiskussioner
 • Göra din praktiska och teoretiska bedömningsuppgift 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: