Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildanalys - Konnotation och denotation

Skapad 2018-04-11 09:20 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Bild
Lär dig att förstå bilder bättre genom att ställa rätt frågor.

Innehåll

Tidsplan

2-3 veckor

Centralt innehåll

Se lila punkter nedan.

Mål

Att lära att analysera bilders uttryck, innehåll och funktion.

Arbetssätt, metod och material

Eleverna får en genomgång av begreppen konnotation, denotation. Dessutom får de läsa på genom ett övningspapper (se övningen nedan)

Om jag som lärare eller eleven anser att denna bildanalys är för avancerad så kan eleven erbjudas en enklare analys som inte kräver förberedelser.

Bedömning

 • Hur väl du använder begreppen. Chansa inte på vad de betyder. Studera orden och använd dem sedan som de är tänkta.
 • Att du kan analysera bilder ur olika perspektiv. Det kan låta typ såhär "Bilden är nog ett fotografi, men jag är lite osäker eftersom den nästan verkar för perfekt, så kanske har den redigerats på dator" eller "Den ger en känsla av lugn men en liten detalj irriterar mig, nämligen...".
 • Att du kan motivera dina åsikter utifrån bilden. Använd bildens innehåll, färger, former, känslor, syfte osv. som argument för dina åsikter. 

 

------------------------------------------------------------------------ Övning ------------------------------------------------------------------------

Grundläggande i bildanalys är att man ”plockar isär” bilden och listar ut vilken roll alla små delar spelar. Syftet med denna övning är att lära dig analysera en bild ända in i sömmarna.

 

En bilds denotation beskriver vad man ser. Håll dig saklig, som om du gör en lista eller tänk att du ska förklara hur bilden ser ut för en blind.

"Jag ser en man med en typiskt asiatisk rishatt som står på kanten av båt med ena benet i luften. I ena handen håller han ett fiskenät av något slag, i andra handen något annat fiskeredskap tror jag. Till vänster flyger tre fåglar vända från mannen. Det är ett fotografi som möjligtvis redigerats" osv.

 

En bilds konnotation handlar om hur man tolkar den. Här finns nästan inga rätt och fel utan konnotationen kan variera från person till person, men det blir viktigt att förklara varför man tolkar den som man gör! Typ såhär:

"Bilden ger mig en känsla av balans, skicklighet eller kroppskontroll. Jag tror det beror på att han nästan verkar ramla i vattnet men eftersom han håller huvudet så rakt tror jag ändå han har kontroll. Jag får också en känsla av frihet och lugn. Det tror jag dels beror på att fiskaren verkar ha ett svårt läge under kontroll, men också av att bilden är så enkel (det är ganska lite saker med i den) vilket gör den okomplicerad och därför lugnande. Sen har himlen och vattnet så mjuka färger och luddiga former att det blir en ännu mer behaglig bild."

 

Övningsfrågor – pröva på vilken bild som helst!

1. Vad säger bildens denotation?

2. Vad säger bildens konnotation?

3. Vilken känsla får du av bilden? Varför tror du?

4. Vilken roll spelar färger och former i bilden?

5. Vad tror du konstnärens syfte med bilden var?

6. Vilka harmonier finns i bilden? Alltså, vilka delar passar bra med varandra?

7. Vilka kontraster finns i bilden? Alltså, vilka delar skiljer sig från varandra?

8. Kan du hitta någon djupare symbolik i bilden?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  C 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  C 9

Matriser

Bl
Bildanalys - Konnotation och denotation

F
E
C
A
Analysen
Analysen är för kortfattad eller otydlig.
Analysen är enkel men har rimliga svar på frågorna.
Analysen har tydliga och motiverade svar på frågorna. Den visar att du studerat bilden utifrån olika perspektiv.
Analysen har tydliga, väl nyanserade och väl motiverade svar på frågorna. Den visar att du studerat bilden ur flera olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: