👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk årskurs 4

Skapad 2018-04-11 09:42 i Fäladsskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Att dela upp saker i lika stora delar är nyttig kunskap för dig. Om du och en kompis ska dela på en chokladkaka kan det vara bra att veta hur ni delar i lika stora delar.

Innehåll

Elevens del

Elevens mål

Du ska kunna:

 • bråk som en del av något
 • bråk som en del helhet
 • begreppen täljare, nämnare och bråkstreck
 • skriva bråk på olika sätt
 • skriva bråk som är större än 1
 • sätta ut bråk på en tallinje
 • addera och subtrahera bråk
 • jämföra olika bråk med varandra och storleksordna bråk

Arbetssätt/Undervisning

Arbeta med olika KL-övningar i team, med axel- och nyckelkompisar

Gemensamma genomgångar med diskussioner

Eget arbete med övningar i ma-bok och andra uppgifter

Arbete i par med övningar i ma-bok och andra uppgifter

 

Bedömning

Din förmåga att lösa problem med fokus på hur du väljer strategier och på vilket sätt som du använder valda metoder.

Din förmåga att beskriva hur du går tillväga med de metoder som du väljer att använda dig av.

Din förmåga att visa att du kan använda begrepp kopplade till tal i bråkform samt kunna jämföra bråk med olika nämnare.

Din förmåga att beskriva olika begrepp på ett fungerande sätt.

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång och i slutet i form av t.ex. diagnos.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6