Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svensk Språkhistoria & Min Språkhistoria

Skapad 2018-04-11 10:18 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Språkhistoria; språkens indelning i olika språkfamiljer i världen och svensk språkhistoria, från runskrift till nusvenska. De olika språkperioderna behandlas, liksom influenser av andra språk och minoritetsspråk i Sverige

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Skrivuppgift kring Sveriges språhistoria samt Din egen språkhistoria.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Formellt skrivande_Uppsats

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Formalia
Alla delar i uppsatsmallen finns med.
Alla delar i uppsatsmallen finns med. Texten är i huvudsak indelad i stycken försedda med rubrik.
Alla delar i uppsatsmallen finns med. Texten är i huvudsak indelad i stycken försedda med rubrik. Under varje rubrik behandlas det som rubriken avser.
Alla delar i uppsatsmallen finns med. Texten är i huvudsak indelad i stycken försedda med rubrik. Under varje rubrik behandlas det som rubriken avser. Texten är logiskt uppbyggd, har flyt och en tydlig röd tråd
Innehåll
Texten behandlar ämnet på ett kortfattat sätt.
Texten behandlar ämnet på ett enkelt och relevant sätt. Tabell eller diagram åskådliggör resultaten på ett enkelt sätt.
Texten behandlar ämnet på ett utvecklat sätt med några kommentarer och resonemang. Tabeller och diagram åskådliggör resultaten på ett utvecklat sätt.
Texten behandlar ämnet på ett väl utvecklat sätt med relevanta diskussioner och underbyggda resonemang. Tabeller och diagram åskådliggör resultaten på ett väl utvecklat sätt.
Språk
Språk och ordval är enkelt och bitvis talspråkligt.
Språk och ordval uppfyller i huvudsak uppgiftens krav.
Språk och ordval är passande och varierat.
Språk och ordval är formellt, väl anpassat och varierat.
Slutsatser
Försöker sammanfatta texten i den avslutande delen.
Delar av texten sammanfattas.
Väsentliga delar av texten sammanfattas.Någon övergripande kommentar ges.
Sammanfattar hela texten och kommenterar undersökningens resultat.
Källor
Källor redovisas i texten.
-->
-->
-->
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: