👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - geometri, åk 4, vt-18

Skapad 2018-04-11 10:41 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Nu kommer vi att arbeta med geometri. Vi kommer lära oss om olika vilka, geometriska former samt omkrets och area.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Undervisning

Under arbetsområdets gång kommer vi att:

 • Räkna i boken och på t.ex. Nomp.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Arbeta med problemlösningsuppgifter där man funderar själv, med en kompis och sedan i helklass (EPA).
 • Ha genomgångar.

Mål

Du ska:

 • ha kunskap om matematiska begrepp som har med geometri att göra och använder dem på rätt sätt.
 • göra beräkningar för att räkna ut figurers omkrets och area.
 • lösa matematiska problem samt visa lösningen och motivera svarets rimlighet.

Bedömning

Se matris.

Matriser

Ma
Geometri, åk 4

Enkelt
Utvecklat
Välutvecklat
Den metakognitiva förmågan
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du löser enkla matematiska problem på ett i huvudsak fungerande sätt, där du behöver visst stöd för att välja metod och göra färdigt uppgiften.
Du löser enkla matematiska problem på ett relativt väl fungerande sätt, där du kan behöva något stöd för att komma vidare, men annars löser uppgiften självständigt.
Du löser enkla matematiska problem på ett väl fungerande sätt, där du löser uppgiften självständigt.
Kommunikationsförmågan/Den metakognitiva förmågan
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du redovisar dina lösningar, vilka har viss struktur, och kan säga någonting om resultatets rimlighet.
Du redovisar dina lösningar, vilka har en rätt tydlig struktur, och gör enkla motiveringar gällande resultatets rimlighet.
Du redovisar dina lösningar, vilka har en tydlig struktur, och gör utvecklade motiveringar gällande resultatets rimlighet.
Begreppsförmågan
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du har kunskap om, samt kan använda, begreppen kvadrat, rektangel, triangel, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel samt minst en annan geometrisk form.
Du har kunskap om, samt kan använda, begreppen kvadrat, rektangel, triangel, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel samt minst tre andra geometriska former.
Du har kunskap om, samt kan använda, begreppen kvadrat, rektangel, triangel, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel samt minst sex andra geometriska former.
Procedurförmågan/Den metakognitiva förmågan
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
När du räknar ut föremåls omkrets och/eller area använder du dig av någorlunda fungerande metoder som leder fram till ett rimligt resultat.
När du räknar ut föremåls omkrets och/eller area använder du dig av fungerande metoder som oftast leder fram till ett korrekt resultat.
När du räknar ut ett föremåls omkrets och/eller area använder du dig av fungerande metoder som alltid leder fram till ett korrekt resultat.