Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7 Blyertsteori och praktik

Skapad 2018-04-11 10:59 i Duveds skola Åre
Grundskola 7 Bild
Blyertstekniker och materialkännedom

Innehåll

Mål

Syftet med området är att gå igenom och bekanta sig med blyerts:

Blyerts som material, och med de vanligaste teknikerna. Men även hjälpmedel i form av material och tekniker som kan lyfta ett arbete i blyerts.

Undervisning

I själva grundmaterialet, blyertsen, kommer vi behandla olika hårdhet eller mjukhet pennan kan ha. Vi kommer också gå igenom tekniker som tryck och lutning på penna. Samt streckriktning. Det kommer vi behandla genom enkla övningar i starten av momentet.

Du får sedan välja en svartvit bild eller foto att återskåpa i blyerts, med de tekniker och material du fått lära dig. 

Definition av hjälpmedel till momentet:

Med hjälpmedel menas stompf och knådgummi. Material syftar i första hand till val av papper och fixativspray för avslutat arbete.

Detta bedöms

Hur väl du kan nyttja materialet och tekniker efter att du genomfört de första övningarna. Du bedöms alltså kontinuerligt under din process fram till slutprodukt.

Du bedöms även på en utvärdering du genomför efter avslutat praktiskt arbete.

Matriser

Bl
Blyerts

=>
JAG...
=>
JAG...
=>
JAG...
TEKNIK & MATERIAL
Hur väl jag kan visa att jag kan använda blyertspenna och vad jag lärt mig om tekniker och hjälpmedel.
...kan få till nyanser genom att använda blyertspennor med olika hårdhet och /eller trycka olika hårt med en blyertspenna. ...vet varför man använder fixativspray och hur en stompf funkar.
...har använt blyertspennor av olika hårdhet för att få fram ljusa och mörka detaljer i min bild. ...har likvärdig streckriktning i mitt arbete. ...använder hjälpmedel som stompf och knådgummi för att underlätta mitt arbete.
...har använt blyertspennor av olika hårdhet för att få till ljus, skugga och olika former i mitt arbete. ...har jobbat aktivt med streckriktning i mitt arbete för att förstärka och lyfta vad som händer/syns i min bild. ...använder aktivt stompf och knådgummi i arbetet för att få jämn teknik och önskade effekter.
REFLEKTION & BESKRIVNING
Hur bra jag kan berätta och förklara kring mitt resultat och vägen dit.
...kan berätta hur jag jobbat. t.ex. förklara mitt val av penna jag och berätta min streckriktning. ...kan också sammanfatta hur nöjd jag är över min process och/eller slutresultat.
...ger tydlig motivering till val av penna och hjälpmedel till arbetet. ...har med väsentliga delar i beskrivning av process. ...visar att jag tagit lärdom av mitt arbete i reflektioner.
...ger tydlig motivering till val av material och hjälpmedel. ...kan också direkt länka det till resultat och tydligt redogöra för en aktiv arbetsprocess med val och förändringar fram till slutresultatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: