Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unit 5 Deep water

Skapad 2018-04-11 14:22 i Iggesunds skola Hudiksvall
Magic 6
Grundskola 6 Engelska
You are going to work with texts concerning water.

Innehåll

Unit 5 Deep water p. 51 - 62

 

 • Jaws p. 53 - 54

Read/listen to the text read it with someone

Workbook p. 83 - 85 Exercise: 1 - 3

Grammar: some/any

Web: Magic Word START, Magic Word BONUS, Dictation and Grammar

 

Choose 12 words from the text:

 1. Find at least 2 synonyms to 4 of them

 2. Find at least 2 antonyms to 4 of them

 3. Explain in English 4 of them

 4. Write sentences with 5 of them

 

 • Jaws - Listening

Start with Workbook p. 86 exercise 1 before you listen.

Web: Listen and answer - Workbook execise 2

Grammar: Adjectives comparision workbook exercise 4

Web: Magic Word START, Magic Word BONUS, Fill the gaps & Grammar

 

 • Ten things you didn’t know… about white sharks p. 56 - 57

Web: Magic Word START, Magic Word BONUS, Complete the sentences & Workbook p. 92 - 93 Listen and answer

Grammar: who or which? workbook p. 92 + web

 

Choose 12 words from the text:

 1. Find at least 2 synonyms to 4 of them

 2. Find at least 2 antonyms to 4 of them

 3. Explain in English 4 of them

 4. Write sentences with 5 of them

 

 • Writing: choose another animal that lives in the ocean and write about 10 things you didn’t know… about ?

 

 • Alone at Sea p. 58 - 59

Read/listen to the text read it with someone

Workbook p. 94 exercise 1 & 2

Web: Magic Words START, Magic Words BONUS & Listen and complete

 

TEST: Reading and writing

Uppgifter

 • Ten things I didn't know about...

 • Ten things I didn't know about...

Matriser

En
Engelska årskurs 6

På väg mot
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Förstå engelskt tal
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Förstå engelska texter
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Visa förståelse för talad engelska
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Visa förståelse för engelska i text
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva om och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva om och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Strategier för att lyssna
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du lyssnar.
Strategier för att läsa
Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när du läser.
Använda textkällor
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkla texter från olika medier och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Använda talat språk som källa
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar.
Du kan välja enkel engelska som du hör från olika medier och använda den på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar.
Muntlig redovisning
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör enkla muntliga redovisningar.
Skriftlig redovisning
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Utveckla redovisningar
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar och av dina texter så att de blir tydligare och mer varierande.
Samtala på engelska
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Skriva engelska
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskaper och till situationen.
Utveckla samtalet
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som för att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Utveckla texter
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du skriver till andra.
Engelskspråkiga länder
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: