Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikverkstad om massa (vikt) och volym

Skapad 2018-04-11 14:30 i Friskolan Metis Grundskolor
Denna matematikverkstad sträcker sig under ca 6 veckor. Vi jobbar åldersblandat i åk 2 och 3. Du kommer att träna dig på att uppskatta och mäta vikt och volym på olika sätt.
Grundskola 2 – 3 Matematik
I alla tider har människan haft behov av att uppskatta och mäta massa (vikt) och volym. Nu är det din tur att prova på olika sätt att göra just detta. Du kommer både prova på att uppskatta och mäta med icke standardiserade måttenheter och med riktiga mått så som kg, hg, g och l, dl.

Innehåll

 

Undervisning

Arbetet kommer att ske i formen av matematikverkstad där teori blandas med praktik. Du arbetar hela tiden i grupp eller tillsammans med en kamrat. Vi börjar arbetet med en brainstorming om Vikt/Volym för att se vad du och kamraterna har för förkunskaper. 

Under matteverkstäderna kommer du sedan att få lösa uppgifter genom att uppskatta vikt/volym, väga på olika sorters vågar samt mäta med olika mått. Du kommer ägna dig åt problemlösning om vikt/volym tillsammans med någon/några kamrater. 

 

I området bedöms hur du utvecklar din förmåga att:
*lösa enkla problem med vikt och volym, på egen hand och i par/grupp.
*förstå mätningens idé och de olika vikt- och volymenheternas "värde", både med påhittade (icke standardiserade mått) och med måttenheterna gram, hektogram, kilogram samt deciliter och liter.
*utveckla en känsla för hur mycket ett gram/hekto/kilo och deciliter/liter är.
*omvandla från en enhet till en annan (g-hg-kg och deciliter-liter).
*samarbeta med din kamrat/grupp, lyssna på andra och att berätta om vad du har lärt dig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: