Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidsresa

Skapad 2018-04-11 15:08 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Du ska få följa med på en tidsresa 100 år bakåt i tiden.

Innehåll

Information till läraren

Den här mallen har flera syften; att synliggöra för eleven hur mål, aktiviteter och bedömning hänger ihop och att hjälpa dig med en tydlig struktur för din planering. 
Den blå texten innehåller frågor som utgår från teori och beprövad erfarenhet om god undervisning. Radera den innan du tilldelar den till dina elever.

 

Mål för arbetsområdet

Vilka stora idéer, viktiga principer ska eleverna förstå inom arbetsområdet (fakta, metod, syfte, form/presentation)?
Vilka vanliga missuppfattningar finns? 

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur...

 • Du ska kunna berätta något om barns levnadsvillkor ur historiskt perspektiv.
 • En jämförelse med nu och förr,
  • svält/överflöd
  • Pojkars/flickors villkor förr/ genus idag
  • En skoldag förr och nu
  • En vardag i hemmet förr och nu, fritid/arbetssyssla

 

Du kan lägga till kopplingar till läroplanen genom att klicka på knappen "Läroplan" under rubriken "Lägg till" längre ned på sidan. 

De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Vilka är de viktiga målinriktade aktiviteter/uppgifter som ska tänja och synliggöra elevernas förståelse i arbetsområdets början, mitt och avslut?
Ex. praktiska övningar, laborationer, inlämningsuppgifter, presentationer, EPA-diskussioner (Enskilt, Par, Alla)  
Hur kan du erbjuda eleverna olika nivåer både inom en och samma aktivitet/uppgift och mellan de olika aktiviteterna/uppgifterna?

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Studiebesök i en museal skolsal
 • Studiebesök i den museala lanthandeln
 • Historiska museet, historiska stopp i Kristinehamn, sjöfart, pumphuset
 • Efter besöken väljer elever i grupp område. Dockteater, barnarbete, skola förr, hemma förr, lanthandel, tvätt och bad, barns fritid.
 • Lekar från förr, se uppgift
 • Läsa sagotexter och faktatexter se filmer om levnadsvillkoren från förr, se uppgift
 • Skriva en berättelse med inslag av folktro.

 

Du kan lägga till en uppgift till planeringen genom att klicka på knappen "Uppgift" under rubriken "Lägg till" längre ned på sidan. På så vis kan du fördjupa beskrivningen av aktiviteten/uppgiften och ge eleven möjlighet att lämna in sitt arbete.

Vissa av dessa aktiviteter och uppgifter hittar du länkar till längre ned på sidan. Följ dem för att få mer information om aktiviteten/uppgiften.

 

Bedömning/synliggörande av förståelse

Hur ska elevernas förståelse synliggöras under arbetsområdets gång?
Vem ska bedöma? (Eleven själv, kamrater, läraren, kollegor)
När, och varför? (Början, mitten, slutet? Summativ eller formativ bedömning?)
Hur kan du synliggöra kvalitet för eleverna? (Checklista, matris, exempelarbeten)

 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Se uppgifter
 •  
 •  
 •  

 

Källor vi kommer att använda

Vilka böcker, artiklar, filmer och/eller hemsidor kommer eleverna att erbjudas?

 

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Film/Sli, spelfilm och faktafilm
 •  You tube klipp
 •  Berättelser och texter, Astrid Lindgren/John Bauer/ Elsa Beskow mfl.
 •   öppet arkiv Madicken mm.

Uppgifter

 • En skoldag förr och nu

 • En vardag i hemmet förr och nu, fritid/arbetssyssla

 • Skriva berättelse med inslag av folktro

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: