Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rumsuppfattning och mentala kartor F-3

Skapad 2018-04-11 15:35 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Rumsuppfattning,mentala kartor och lägesord
Grundskola F – 3 Matematik SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska
Vad är rumsuppfattning och mentala kartor? Vilka begrepp (ord) behöver du använda för att beskriva var något finns eller är placerat?

Innehåll

Syfte

Vi ska utveckla kunskap om geografiska förhållande och få ett rumsligt medvetande. Vi kommer också att lära oss ämnesspecifika begrepp t. ex. lägesord och former

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll


Du ska lära dig:
- vad rumsuppfattning är.

- vad mentala kartor är.

- vilka begrepp du behöver använda dig av för att beskriva t ex. vägen till affären.

- hur du läser av en karta.

- benämna de vanligaste formerna.

- beskriva läge för en kamrat.

- de fyra väderstrecken.

- längdenheterna mm, cm, dm och m

 

Undervisning/Metoder

 

Vi kommer att:
- ha gruppdiskussion och samtal om lägesord

- måla mentala kartor

- beskriva en ritning för en kamrat

- beskriva hur man tar sig till en viss plats

- tolka en karta över skolgården tillsammans med en kamrat, gå en bana och samla bokstäver.

- skriva en beskrivande text om hur man hittar till sitt mål

Bedömning och redovisning

Du visar att du kan genom att du är aktiv på lektionerna och genomför uppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: