Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden - Stenåldern, bronsåldern och järnåldern

Skapad 2018-04-11 15:44 i Heby skola F-6 Heby
Under arbetet kommer du att få fundera över likheter och skillnader mellan hur man levde under forntiden och hur det är att leva idag, i Heby i Sverige. Du kommer att få lära dig hur man kan dela upp historien i olika tidsåldrar och vad tidsåldrarna heter.
Grundskola 2 – 3 Svenska som andraspråk Bild SO (år 1-3) Svenska
Du skall få kännedom om hur man levde på Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern.

Innehåll

VAD?

Du skall utveckla din förmåga att:
- samarbeta.
- redovisa så att dina klasskamrater förstår.
- plocka ur viktig fakta ifrån böcker och annat material och skriva en egen faktatext .
- få en förståelse för hur man levde på stenåldern, bronsåldern och järnåldern kunna nämna skillnader eller likheter med hur vi lever idag.
-  beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen.
 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
- skriva en faktatext kring ämnet
-  att kunna se  och förklara skillnader eller likheter i hur man levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern mot hur man lever idag.

-  dokumentera i text och bild.

 

 

HUR?

Så här kommer vi att jobba:

Vi kommer att titta på en film. Utifrån filmen och olika texter så kommer vi att diskutera och samtala om tidslinjen, människan, levernet, jaktmetoder, vapen, mat, gravar, boende samt smycken.
Vi kommer att läsa texter om sten- brons- och järnåldern. Du kommer att få skriva fakta och rita bilder om dessa. Du ska få måla hällristningar.

Du  kommer också att arbeta med en kamrat och tillsammans skall ni jämföra olika delar av de olika tidsepokerna. Under vårt arbete ska du tillsammans med en kompis bygga ett tittskåp som visar något ifrån forntiden. Ni ska sedan redovisa inför klassen och kunna se skillnaderna mellan de olika tidsperioderna.

 

 

VARFÖR?

Kopplingar till läroplanen

 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,
  Gr lgr11
 • utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: