👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd åk 3, vt -18

Skapad 2018-04-11 16:00 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 3 Slöjd
Vi gör dekorativa tavlor med motiv på temat ”Havsstranden”. Därefter sågar vi pussel med pusselbitar efter egen design och varierande svårighet att pussla. Sedan gör vi skyltar där vi tillämpar och befäster det vi lärt oss i de föregående arbetena. Vid alla arbetena tränar vi grundläggande tekniker som rita rakt och svängt, såga rakt och svängt och dekorera och måla.

Innehåll

 

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med: Du ska kunna:

  • Berätta om de material du använt i slöjden, och vad som skiljer dem åt.
  • Skilja de olika verktyg och redskap åt som vi använt, och kunna namnge dem.
  • Tillverka enkla slöjdföremål med handledning.
  • Följa en enkel arbetsbeskrivning och göra enkla skisser.
  • Utvärdera ditt arbete i slöjdboken.
  • Låta dig inspireras av berättelser.
  • På ett enkelt sätt berätta hur du gått tillväga för att välja färg och form.
  • På ett enkelt sätt berätta hur ditt alster ska användas.
  • Ha viss kunskap om olika slöjdmaterial.

 

Arbetssätt

 • Du ska få lära dig och träna på grundläggande slöjdtekniker med handverktyg såsom mäta, rita, såga, slipa, dekorera och ytbehandla.
 • Du ska få lära dig och träna på att använda namnen på de verktyg och det material vi kommer att använda.
 • Du ska få lära dig och träna på att arbeta efter instruktioner du får vid gemensamma genomgångar, bild- och textmaterial och enskilda samtal.
 • Du ska få lära dig och träna på att planera ditt arbete genom skisser som du lär dig överföra till slöjdarbetet.
 • Du skall få lära dig och träna på att såga rakt och såga svängt efter linjer som du själv ritat och välja lämpliga sågar för detta.
 • Du ska få lära dig och träna på att fila och slipa samt avgöra när arbetsmomentet ät färdigt.
 • Du skall få lära dig och träna på att måla trä med akvarellfärg och täckfärg samt att måla små detaljer på alla sidor och kanter.
 • Du skall få lära dig och träna på att dokumentera ditt arbete genom dagboksanteckningar och foto av färdigt slöjdföremål samt redovisning, där du försöker komma ihåg hur du har gjort och vilket material och vilka verktyg du har använt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma :

 • Hur eleven hanterar slöjdens verktyg och material.
 • Det färdiga alstret samt arbetet som lett fram till det.
 • Elevens förmåga att berätta om  sitt arbete.
 • Elevens förmåga att planera och ta ansvar för sitt arbete.
 • Samt förmågan att följa de instruktioner som ges.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Träslöjd åk 3, vt -18

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Använda handverktyg, redskap och maskiner.
Du använder slöjdens redskap och symaskin på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder slöjdens redskap och symaskin på ett säkert sätt som fungerar bra.
Kunna namnge de redskap du använt dig av, och kunna förstå de sömnadsord vi använt oss av.
Kan detta i stort sätt.
Kan använda de ord och uttryck vi träffat på under terminen.
Dokumentera arbetsprocessen.
Du kan ge enkla omdömen om ditt arbete.
Du kan ge utvecklade omdömen om ditt arbete.
Använda olika hantverkstekniker.
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett ganska noggrant sätt.
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett noggrant sätt.
Kombinera färg, form och material.
Du berättar på ett enkelt sätt om dina val.
Du berättar på ett utvecklat sätt om dina val.