👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa åk 6 Simning och nödsituationer

Skapad 2018-04-11 16:21 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Innehåll

Syfte

Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Centralt innehåll

  • Rörelse Simning i mag- och ryggläge.
  • Friluftsliv och utevistelse Badvett och säkerhet vid vatten [...]. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

 

Kunskapskrav från Lgr11

Simma Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Nödsituationer vid vatten Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

 
Undervisning och bedömning

Bedömningen görs vid ett eller flera tillfällen i smågrupper. Simtestet görs i Fyrisån vid badet eller Fyrishov. Hänsyn till vattentemperatur tas! Eleverna får pröva på att hantera nödsituationer med hjälpredskap (livboj).

Matriser

Idh
Ärentunaskolan Idrott & Hälsa åk 6 Simning

E
C
A
Simma
  • Idh  E 6
  • Idh  C 6
  • Idh  A 6
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Nödsituationer vid vatten
  • Idh  E 6
  • Idh  C 6
  • Idh  A 6
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.