Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa ett spel eller en leksak

Skapad 2018-04-11 20:49 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Grundskola 4 – 6 Teknik
Ta fram ett spel eller en leksak till ett barn i förskoleåldern! Produkten ska innehålla någon "rörelse".

Innehåll

Du ska tillsammans med din grupp starta ett företag. Ditt "team" får till uppgift att utveckla en leksak eller ett spel.

Produktens målgrupp är barn i förskoleåldern (3-6 år). Ni kan fokusera på en speciell ålder inom 0-6 år. (Det är svårt att hitta någon sak som både en 3-åring och en 6-åring tycker är roligt.)

Produkten ska innehålla någon mekanisk del, dvs den som använder produkten ska få den att utföra någon rörelse.  

Ni ska tillverka en prototyp av någon form av återvinningsbart material. När ni ska sammanfoga material får ni använda smältlim, tejp mm. Det är också tillåtet att använda färg och papper till produktens design. 

Produktens mått ska vara max 30 x 30 cm2 men höjden är valfri. 

Under utvecklingstiden av er leksak/spel ska ni testa produkten barn. 

Ni ska göra en manual för hur man använder produkten. Manualen ska vara till en vuxen - vi förutsätter att barnet får hjälp av en förskollärare eller förälder innan de använder den.  

Ni ska göra en teknisk rapport av ert arbete. 

 

Lycka til! 

/KomTek Alingsås

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: