Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens klimat

Skapad 2018-04-12 07:56 i Djupedalskolan Härryda
Arbetsområde i sjuan där vi jobbar med begreppsförståelse, klimat och klimatets påverkan på människan.
Grundskola 7 Geografi
Jordens klimat. Vad är klimat? Varför blåser det? Varför regnar det?

Innehåll

Syfte

I geografi jobbar vi med att utveckla förmågan att:

Centralt innehåll

Följande punkter i det centrala innehållet i geografi berörs:

Konkretiserade mål

I detta arbetsområde ska vi jobba mot att:

 • använda geografiska begrepp
 • kunna beskriva jordens klimatzoner
 • kunna förklara hur naturliga processer uppstår (t ex vindar och nederbörd)
 • förstå hur klimatet kan påpverka människor
 • föra resonemang och dra egna slutsatser

Undervisningen

Detta arbetsområde handlar om jordens klimat. 

Vi kommer att arbeta med årstider, högtryck/lågtryck, nederbörd, klimatzoner och klimatdiagram.  

Vi arbetar inledningsvis med genomgångar och uppgifter. 

Eleverna ska göra ett arbete om hur klimatet kan påverka människor genom att studera ett av många områden på jorden. Arbetet presenteras muntligt men lämnas också in skriftligt.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda geografiska begrepp
 • förklara klimatprocesser (t ex varför det blåser, varför det regnar)
 • utifrån fakta resonera och dra egna slutsatser (t.ex. hur människor påverkas av klimatet)

Länkar

Länkar till användbara webplatser och filmer på nätet

SLI.se: Jordens klimat, växtlighet och årstider

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Jordens klimat

Fakta- och begreppskunskaper

------------>
------------>
------------>
Använda geografiska begrepp
Du använder geografiska begrepp i dina förklaringar.
Du har koll på grundfakta och de viktigaste begreppen.
Du har goda faktakunskaper och visar detta genom att ha en överblick över helheten.
Du känner till i stort sett allt som är viktigt för området och har en mycket god överblick över helheten.
Förklaringar
Att du t.ex. kan förklara olika väderfenomen.
Du förklarar enkla samband och mönster, hur saker hänger ihop med varandra.
Du ser till viss del mer komplicerade samband och mönster, hur saker hänger ihop med varandra.
Du ser mer komplicerade samband och mönster, och förklarar tydligt hur saker hänger ihop med varandra.

Analysförmåga

------------>
------------>
------------>
Resonera och dra slutsatser
Att använda fakta för att förklara hur klimatet påverkar människan i olika delar av världen.
Du drar egna slutsatser som delvis stöttas av fakta. Du motiverar dina slutsatser kortfattat.
Du drar egna slutsatser med tydlig koppling till uppgiften. Resonemangen stöttas upp av fakta. Du motiverar dina slutsatser med ett längre resonemang.
Du drar egna slutsatser med tydlig koppling till uppgiften. Resonemangen stöttas upp av fakta. Du motiverar dina slutsatser med ett tydligt och utvecklat resonemang.

Ge
Geografi

Mål

Syfte och centralt innehåll
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  7-9   Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9   Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9   Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9   Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
Ej bearbetat område
F
E
C
A
Kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven har visat grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven har visat goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Eleven har visat mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur
Geografiska begrepp
Eleven använder inte geografiska begrepp på ett fingerande sätt.
Eleven använder viktiga nyckelord på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder viktiga nyckelord på ett fungerande sätt.
Eleven använder viktiga nyckelord på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster
analys, jämförelse, likheter och skillnader
 • Ge  E 9
Eleven kan inte beskriva geografiska mönster.
Eleven kan beskriva enkla geografiska mönster.
Eleven kan beskriva förhållandevis komplexa geografiska mönster.
Eleven kan beskriva komplexa geografiska mönster.
Resonemang
Jag påstår saker som jag har åsikter om, men förklarar inte varför. "Jag bara tycker det..."
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang där du till viss del för diskussionerna framåt. Du ger några viktiga argument som hör till ämnet. Ditt resonemang är i huvudsak korrekt men inte alltid underbyggt av fakta. Du ger enkla motiveringar som ofta kännetecknas av att de är allmänt hållna och baseras mer på vad du tycker än på fakta – T ex "Detta tycker jag är - därför att..."
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där du för diskussionerna framåt. Du ger flera viktiga argument som hör till ämnet. Ditt resonemang är korrekt och delvis underbyggt av fakta. Mer utvecklade motiveringar kännetecknas av att de väger in flera olika fakta och tankegångar – T ex "Detta tycker jag är - därför att det kan påverka - så att ..."
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang där du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Argumentationen är djupgående och hör i allra högsta grad till ämnet. Ditt resonemang är korrekt och väl underbyggt av fakta T ex "Detta tycker jag är..därför att det kan påverka - så att .. - En annan konsekvens är ... - En lösning skulle kunna vara att ... - därför att"
Geografiska verktyg
Undersöka omvärlden med geografiska verktyg tex kartor, tabeller och diagram.
Eleven använder inte geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder geografiska verktyg på ett fungerande sätt.
Eleven använder geografiska verktyg på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
Eleven har inte visat tillräckliga kunskaper om världsdelarnas namngeografi och/eller har svårt att beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika objekt.
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva läge och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med säkerhet beskriva läge och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med stor säkerhet beskriva läge och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: