Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext - Klara Svenskan år 6

Skapad 2018-04-12 08:52 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska
I din vardag jämför du kanske vilket spel du ska köpa eller vilket telefonabonnemang du ska välja. I skolan jämför du kanske olika världsreligioner eller människors livsvillkor i olika länder. Hur är då en jämförande faktatext uppbyggd? Det kommer du att lära dig i detta kapitel.

Innehåll

Vi kommer under några veckor att arbeta och lära oss hur en jämförande faktatext är uppbyggd.


Arbetssätt

Vi kommer i detta arbetsområde arbeta med och läsa faktatexter och diskutera dessa i helklass, par och enskilt. Du kommer att få läsa och skriva om olika religioner för att se hur de liknar varandra och hur de skiljer sig åt.

Målet är att:

Läsa

Du kan:

  • urskilja den jämförande faktatextens struktur och särdrag,
  • sökläsa för att hitta likheter och skillnader mellan olika företeelser/saker,
  • urskilja jämförelseord som signalerar likheter och skillnader mellan företeelser/saker.

Skriva

Du kan:

  • samla viktig fakta om två företeelser/saker,
  • sortera fakta utifrån likheter och skillnader,
  • skriva jämförande faktatext med inledning, likheter, skillnader och sammanfattande avslutning,
  • använda jämförelserord som signalerar likheter och skillnader,
  • skriva och stava rätt

Vi kommer senare att koppla ihop svenskan med biologin och skriva en jämförande faktatext om djurs anpassningar till klimatet.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

  • hur du arbetar under lektionerna enskilt och tillsammans med andra
  • din jämförande faktatext om två religioner

Senare även din jämförande faktatext i biologi.

 

Matriser

Sv
Svenska år 6 kunskapskrav

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

F
Betyget F innebär att kunskapskrav för E ej är uppfyllda till övervägande del.
E
C
A
Läsa, strategier
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Jag kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa, förståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar jag grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar jag god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar jag mycket god läsförståelse.
Läsa, tolka och resonera
Dessutom kan jag utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan jag utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan jag utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva, genrer
Jag kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skriva, skrivregler
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Skriva, sammanställa
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Jag kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Skriva, sakprosa
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Skriva, estetiska uttryck
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan jag förstärka och levandegöra mina texters budskap.
Skriva, skrivprocessen
Dessutom kan jag ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan jag ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan jag ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: