Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kolets kemi

Skapad 2018-04-12 09:07 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 8 Kemi
Det finns kolatomer i luften, i marken och i det mesta vi äter. Våra kläder, skor, plastpåsar, bensin, mobiltelefoner och vår mat innehåller också kolatomer. Alla levande organismer består också av en stor mängd kol. Vi kommer att lära oss om grundämnet kol, men också om olika kolföreningar, som olika kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar. Vi kommer också att diskutera användningen av fossila bränslen och vad det gör mot vår miljö.

Innehåll

 

Innehåll

 • Rent kol: grafit, diamant, amorft kol, fullerener, grafen och nanorör.
 • Kolets kretslopp
 • Kolväten: Alkaner, alkener och alkyner. Vad dessa har för strukturformel och kemisk formel. Dess enkel- dubbel- och trippelbindningar. Mättat och omättat kolväte. Förbränning av kolväte. Några viktiga kolväten och deras betydelse för människans levnadsvillkor.  
 • Fossila bränslen: Fossilt bränsle och biobränsle. Fraktionerad destillation. Förbränning av fossila bränslen. Några viktiga ämnen och deras betydelse för människans levnadsvillkor. 
 • Alkoholer: OH-grupp, egenskaper och användningsområden.
 • Organiska syror och estrar: COOH-grupp, egenskaper och användningsområde.
 • Polymerer: egenskaper och användningsområde.

Mål

Du ska kunna:

 • redogöra för kolets olika former, deras egenskaper och vad de används till
 • redogöra för kolets kretslopp. 
 • förklara varför det finns så många kolföreningar
 • redogöra för vad som är gemensamt för alla kolväten
 • redogöra för några vanliga kolväten, deras uppbyggnad och vad de används till.
 • redogöra för vilka bränslen som är fossila bränslen och hur de har bildats
 • skillnaden mellan fossila bränslen och biobränslen
 • vilka produkter man kan framställa ur olja och hur en fraktionerad destillation går till.
 • förklara varför förbränning av fossila bränslen  bör minska
 • redogöra för några alkoholers egenskaper och användningsområden
 • känna igen en alkoholmolekyl
 • ge några exempel på organiska syror
 • beskriva vad som kännetecknar en organisk syra
 • beskriva vad en ester är och redogöra för några användningsområden av estrar
 • beskriva vad en polymer är, egenskaper och användningsområden

 

Arbetssätt

 • Laborationer/undersökningar
 • Genomgångar
 • Film
 • Eget arbete med instuderingsfrågor och text
 • Diskussioner i helklass och i grupp

 

Att läsa i: Puls kemi (den rosa) + häfte (kemi direkt)

 

Bedömning

 

Det blir en allsidig bedömning där det muntliga, skriftliga och praktiska arbetet bedöms.

 

- Din säkerhet med utrustningen vid laborationer

- Hur du redovisar dina resultat och slutsatser i en laborationsrapport.

- Din förmåga att förklara olika samband och använda dig av kemins begrepp och modeller (Prov torsdag 19/4)

Se matrisen!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Kolets kemi - år 8

UNDERSÖKNINGAR (LABORATIONER)

- Vi har renat Coca Cola med hjälp av aktivt kol. - Vi har undersökt och jämfört alkoholers olika egenskaper.
Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Undersökning
Frågeställningar & planeringar
Du behöver träna mer på att skriva frågeställningar och att skriva en egen planering som man sen kan arbeta utifrån när man ska genomföra en undersökning.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en given planering. Du kan också bidra till att formulera enkla frågeställningar och skriva en liten del av en egen planering som det sedan går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en given planering. Du kan också formulera enkla frågeställningar och skriva en egen planering som det sedan (efter någon bearbetning) går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra en undersökning utifrån en given planering. Du kan också formulera enkla frågeställningar och skriva en egen tydlig planering som det sedan går att arbeta systematiskt utifrån.
Undersökning
Resultat, modeller & teorier
Du behöver träna mer på att jämföra det resultat du får med vad syftet för undersökningen är. Du behöver också träna mer på att dra slutsatser med hjälp av fakta, dvs förklara varför det blev som det blev.
Du kan jämföra frågeställning och resultat i en undersökning. Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom kemin på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågeställning och resultat i en undersökning. Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom kemin på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågeställning och resultat i en undersökning. Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier inom kemin på ett mycket bra sätt.
Undersökning
Resultat, rimlighet & förbättring
Du behöver träna mer på att kunna avgöra om det resultat du får vid en undersökning är rimligt eller inte och fundera på vad du skulle kunna göra bättre nästa gång.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga. Du ger något förslag på en allmän förbättring som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag på en/flera specifika förbättringar som kan göra undersökningen bättre.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga. Du ger förslag på en/flera specifika förbättringar som kan göra undersökningen bättre och beskriver på vilket sätt det kan bli bättre.

PROV/LEKTIONER/UPPGIFTER

Detta har du visat på provet, under lektioner vid t.ex en gemensam diskussion/genomgång i klassen m.m.
Du har ännu inte nått en godkänd nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier.
Du behöver öva på och lära dig mer om hur olika saker hänger ihop inom området kolets kemi.
Du har baskunskaper om hur olika saker hänger ihop inom kolets kemi. Du ger exempel och beskriver på ett enkelt sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om hur olika saker hänger ihop inom kolets kemi. Du ger exempel och förklarar på ett utvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om hur olika saker hänger ihop inom kolets kemi. Du ger exempel och förklarar på ett välutvecklat sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Kunskaper
Kemi i vardag och samhälle
Du behöver öva på och lära dig mer om hur olika kemikalier och kemiska processer används i samhället och i vår vardag.
Du kan förklara hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du kan förklara hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Du kan förklara hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Kunskaper
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Du behöver öva på och lära dig mer om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och vad vi kan göra för att få en bättre hållbar utveckling.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: