👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupningsarbete Kristendomen

Skapad 2018-04-12 10:04 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Vad innebär det att vara kristen och hur påverkar kristendomen ditt liv och vårt samhälle idag?
Grundskola 7 Religionskunskap
Varför ska du lära dig om kristendomen? Religion finns runt oss i våra liv, i andras liv och i samhället. Om vi lär oss mer kring vår egen religion och andras religion kan vi öka vår förståelse för andra människor och platser. Kristendomen är en av de största religionerna i dagens samhälle. Om vi lär oss mer om religion kan vi lära oss mer om länder, specifika platser, men också om människor i vår omgivning.

Innehåll

Vi kommer under de kommande fem veckorna gå igenom kristendomens historia och de tre huvudsakliga inriktningarna (Katolicismen, protestantismen och ortodoxa) med hjälp av Powerpoint. Ni ska på egen hand fördjupa er och skriva ett paper och sedan skicka det till mig senast den fredag den 18/5. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9

Matriser

Re
Matris fördjupningsuppgift religion

Förnivå
E
C
A
Skriftlig förmåga
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven en grundläggande skriftlig förmåga.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven en god skriftlig förmåga.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven en mycket god skriftlig förmåga.
Söka information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Innehåll
Eleven har grundläggande kunskaper om innehållet och och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av händelser, samband mellan händelser och genom att göra jämförelser.
Eleven har goda kunskaper om innehållet och och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av händelser, samband mellan händelser och genom att göra jämförelser.
Eleven har mycket goda kunskaper om innehållet och och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av händelser, samband mellan händelser och genom att göra jämförelser.
Källor
Eleven kan använda källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Eleven kan använda källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser.
Eleven kan använda källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.