Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning av sagor åk 7 Vt 18

Skapad 2018-04-12 10:23 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med sagor några veckor framöver. Sagans funktion genom historian har varit att underhålla, men även att lära och att föra traditioner vidare. Vi kommer att läsa sagor och studera, analysera och diskutera sagor. Lite längre fram kommer du även få testa att skriva en saga. När vi är klara med hela sagoprojektet ska du ha vetskap kring vad som är typiska kännetecken för en saga.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

  • Bli medveten om sagornas betydelse i vår kultur
  • Lära dig vad som menas med olika sagor och få vetskap om sagans typiska uppbyggnad och mönster
  • Tolka och analysera en saga (Prinsessan på ärten) utifrån dess innehåll, språk och författare
  • Jämföra samma saga skriven på svenska och danska

Innehåll och lektionsupplägg

Vi kommer att läsa olika typer av sagor och diskutera och arbeta med uppgifter kring det som lästs. Det blir enskild läsning, läsning i grupp och högläsning i klassen. En saga kommer vi att läsa både på svenska och danska för att titta närmare på likheter och skillnader i språken. Vi kommer också att titta närmare på en känd sagoförfattare.

 

Lektionsinnehåll

 

  • Högläsning “ Den fula ankungen” + gemensam diskussion efteråt
  • Föreläsning (powerpoint) om sagor
  • Fyll i saga - du ska få skapa en saga genom att fylla i tomrum i en färdigskriven mall. Denna ska du sedan få träna på att läsa upp
  • Läsa Rödluvan tillsammans efterföljt av gemensam diskussion
  • Jobba enskilt med Prinsessan på ärten - läsa både på svenska och danska, tolka och analysera sagan utifrån frågor

Bedömning

Se matrisen nedan

Matriser

Sv
Läsa, tolka och förstå en saga

Svenska - Läsa, tolka och förstå

E
C
A
Läsförståelse
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika sagor. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett enkelt sätt när och varför saker händer.
Du har bra läsförståelse när du läser olika sagor. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett utvecklat när och varför saker sker.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika sagor. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett välutvecklat när och varför saker händer.
Tolka och resonera om budskap
Du förstår och diskuterar tydliga budskap i olika sagor på ett enkelt sätt.
Du förstår och diskuterar budskap som kan läsas mellan raderna i olika sagor på ett utvecklat sätt.
Du förstår och diskuterar dolda budskap i olika sagor på ett välutvecklat sätt.
Koppling till författaren
Du vet vem H C Andersen var och har kännedom om hans författarskap, när han levde och vad som påverkade hans skrivande.
Du vet vem H C Andersen var och är väl insatt i hans författarskap, när han levde och vad som påverkade hans skrivande.
Du vet vem H C Andersen var och är mycket väl insatt i hans författarskap, när han levde och vad som påverkade hans skrivande.
Jämföra likheter/skillnader i språken
Du är medveten om skillnader och likheter mellan svenska och danska i sagan Prinsessan på ärten och kan på ett enkelt sätt beskriva och resonera kring dessa.
Du är väl medveten om skillnader och likheter mellan svenska och danska i sagan Prinsessan på ärten och kan på ett utvecklat sätt beskriva och resonera kring dessa.
Du är mycket väl medveten om skillnader mellan svenska och danska i Prinsessan på ärten och kan på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera kring dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: