Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä VT 18 ETT HÅL OM DAGEN 7-9 LJ

Skapad 2018-04-12 11:23 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi arbetar med louis Sachars bok Ett hål om dagen.

Innehåll

Mål för elev

  • Du ska bli bättre på att läsa och förstå skönlitteratur.
  • Du ska kunna analysera berättarperspektiv och tidsperspektiv.
  • Du ska kunna analysera en romans tema och budskap. 
  • Du ska också utveckla din förmåga att uttrycka egna åsikter, samtala och diskutera. 

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet Läsa och skriva, Tala, lyssna och samtala samt Berättande texter och sakprosatexter.

Genomförande

Vi kommer under ett antal veckor läsa och arbeta med boken Ett hål om dagen av Louis Sachar. Vi kommer läsa vissa delar tillsammans och andra läser du enskilt. 

Vi delar upp läsningen i mindre delar och varje vecka får du innehålls- och diskussionsfrågor som du förbereder enskilt för att sedan diskutera.

Under läsningen kommer vi också att arbeta med ordkunskap, berättarperspektiv, tid, miljö, personbeskrivningar och tema och budskap.

Arbetsområdet avslutas med att du gör en individuell skrivuppgift där du analyserar och resonerar budskap och tema.

 

 

Bedömning

Du visar att du kan samtala om, läsa och analysera skönlitteratur, samt resonera kring karaktärer, miljö, tid, berättarperspektiv, tema och budskap genom att delta i boksamtal, skriva läslogg/besvara textfrågor samt genom att skriva en avslutande individuell skrivuppgift. 

Kursplanemål

Genom undervisningen i svenska ska eleverna … utveckla förmågan att läsa och analysera skönlitteratur, formulera sig i tal samt urskilja språkliga strukturer.

 

Matriser

Sv
LÄSNING

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och analysera
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Exempel: Du uttrycker vad du tänker, tycker och känner. Du drar enkla slutsatser. Du har med få exempel ur texten som stöd för ditt resonemang.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Exempel: Du förklarar varför du tycker som du gör. Du konkretiserar med exempel och beskrivningar och du motiverar dina tankar med hjälp av exempel från texten och egna erfarenheter. Du tar upp både helheter och detaljer. Du drar mer utvecklade slutsatser.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Exempel: Du förklarar vad det du resonerar kring leder till. Du generaliserar, problematiserar och uttrycker olika perspektiv (å ena sidan … å andra sidan). Dina slutsatser är flera, mer komplexa och träffsäkra. Dina resonemang motiveras med citat, exempel ur texten och egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: