Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA: Human Rights

Skapad 2018-04-12 12:44 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Projekt om mänskliga rättigheter.
Grundskola 8 Engelska
Mänskliga rättigheter är något som de flesta av oss tar för givet. Men vad ligger bakom dessa? Vilka personer och händelser har lett fram till att samhället ser ut som det gör idag? Finns det fortfarande saker inom området som vi måste kämpa för eller emot för att få den framtid vi önskar?

Innehåll

Syfte


Centralt innehåll


Konkretiserade mål

När arbetsområdet är klart ska du:

 • ha kunskaper om mänskliga rättigheter och levnadsvillkor
 • kunna uttrycka åsikter, diskutera och argumentera för/emot
 • ha gjort en muntlig presentation

Undervisningen

Under perioden som vi arbetar med ämnet "Human Rights" kommer vi att arbeta på följande sätt:

 • presentation av vad mänskliga rättigheter är, sett ur olika historiska perspektiv, kopplat till nutid i diskussioner
 • artiklar som klassen väljer och presenterar/diskuterar, som behandlar sådant som upplevs som brott mot mänskliga rättigheter och som man vill 
 • presentation av en kämpe för mänskliga rättigheter, med hjälp av mindmap
 • behandling av texter och uppgifter ut läroboken

Bedömning

Ni kommer att bedömas på följande delar:

Muntlig interaktion: deltagande i diskussioner genom framförande av frågor/fakta/åsikter osv. Hur kan du uttrycka dig språkligt och hur kan du diskutera?

Muntlig presentation: presentation av "din" aktivist. Hur kan du uttrycka dig?

Bedömning sker både löpande under arbetsområdet, men också vid presentationstillfällena.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
ENGELSKA: Human Rights

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig interaktion
Hur du uttrycker dig språkligt i en diskussion
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass-ning till syfte, mottagare och situation.
Du kan uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig interaktion
Hur du kan diskutera och göra jämförelser
Du diskuterar översiktligt och kan då också göra enkla jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och kan då också göra välutvecklade jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med dina egna erfarenheter och kunskaper.
Muntlig produktion
Hur du uttrycker dig i en längre presentation
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. (lägre grad)
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. (högre grad)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: