Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Atomer, grundämnen, molekyler och vatten

Skapad 2018-04-12 14:59 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 5 Kemi
Allt är uppbyggt av atomer - små små bitar som sitter samman och bildar olika byggnadsverk. Nu ska du få chansen att lära dig flera saker om bl.a. atomer, men även grundämnen och vattenmolekylen. Du kommer också att få titta på saltkristaller och få lära dig hur de kommer till.

Innehåll

Faktakunskaper du ska besitta efter detta arbetsområde

Du ska:

 • veta vad en atom, molekyl och ett grundämne är,
 • veta vad en proton, elektron och neutron är,
 • veta vad en kemisk förening är,
 • känna till att ämnen har olika egenskaper,
 • kunna beskriva kolets kretslopp i naturen,
 • veta vad man kan använda olika metaller till och hur man kan få fram metaller ur malmer,
 • veta varför man återvinner några olika metaller,
 • känna till det periodiska systemet,
 • veta vad materia är,
 • känna till några vanliga grundämnen och deras beteckningar - kol, väte, syre, kväve, järn, silver, guld,
 • kunna vattnets stadier (flytande, fast, ånga) samt hur man åstadkommer dessa tre stadier,
 • veta varför vissa saker flyter och andra sjunker (densitet, vattentryck),
 • känna till ett par ämnen som vatten blandar/löser sig med och inte,
 • kunna hur vattenmolekylen ser ut och vilka grundämnen det består av,
 • vattnets kretslopp,
 • känna till vad blandningar och lösningar är.

Du kan redan en del om vattnet då du jobbat med detta på SO:n.

Mål och betyg

Nedan kan du se vilka mål du kan jobba mot i de olika betygsstegen.

Förmågor vi tränar

Analysförmåga:
- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det (ex. kunna förklara dina egna resultat vid ett experiment och motivera varför det blev som det blev).

Metakognitiv förmåga:
- se rimligheter i saker och lösningar. Reflektera.

Begreppslig förmåga:
- förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne. T.ex. olika kemiord som atom, molekyl, fast o.s.v.
- se hur olika begrepp hör ihop med varandra.
- visa att du kan kunna använda begreppen.

Arbetsform (elevinflytande)

Du har varit med och valt att ni ska jobba på följande sätt:

 • Film
 • Experiment
 • Jobba enskilt och i par
 • Genomgångar/föreläsningar

Bedömning

Jag kommer att bedömma:

 • hur väl du kan de mål och förmågor som du ska kunna inom detta arbetsområde,
 • hur du visar dina kunskaper muntligt och/eller skriftligt.

 

Filmer till kommande prov kommer att finnas under uppgifter på din elevsida på Unikum.

Uppgifter

 • Lektion om vatten

 • Film om vatten

 • Film om vatten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: