Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta åk 5 kapitel 5

Skapad 2018-04-12 15:28 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Kapitel 5: Geometri
Grundskola 5 Matematik
Arbetsområde - Geometri Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet får du lära dig:

 • mäta och jämföra längder
 • samband mellan olika enheter för längd
 • använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer
 • känna igen, mäta och jämföra olika vinklar
 • egenskaper hos och namn på några polygoner
 • metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Begrepp vi ska arbeta med:

 spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, skala, förminskning, bas, höjd, parallellogram, romb, omkrets, area

Så här ska vi arbeta!

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt.
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Beta utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta med den digitala matematikportalen.

Så här får du visa!

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

Matriser

Ma
Beta åk 5 kapitel 5

Arbetsområde

Geometri
Du är osäker
Du är på god väg
Du är säker
Du kan mäta och jämföra längder.
Du kan se samband mellan olika enheter för längd.
Du kan använda skala föra att göra beräkningar i vardagliga situationer.
Du kan känna igen, mäta och jämföra olika vinklar.
Du kan egenskaper hos och namn på några polygoner.
Du har metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner.
Du kan förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: