Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft, ljud och ljus

Skapad 2018-04-12 16:23 i Prästängsskolan Lunds för- och grundskolor
Temaarbete om luft, ljud och ljus för åk 5
Grundskola 5 Kemi Teknik Fysik
Tre L som du lever med.

Innehåll

Mål

Mål:

Du ska kunna :

 • vad luft är
 • vad luft består av
 • var luft finns
 • hur vindar uppstår

 

 • hur ljud uppstår
 • hur ljud förs vidare
 • hur ljud uppfattas av örat

 

 • vad ljus är
 • hur ljus sprids
 • hur ögat uppfattar ljus

 

 • hur en ficklampa fungerar

 

 

 

 

 

Arbetssätt och redovisning

Vi kommer att arbeta med:

 • texter
 • se filmer/lyssna på radioprogram
 • experiment och undersökningar
 • bild

 

Du kommer att få redovisa din kunskap:

 • skriftligt och muntligt
 •  i ditt arbete med experiment och undersökningar

 

 

 

 

 

.Reflektion-utvärdering

Vi utvärderar tillsammans efter arbetsområdets slut.

.

Matriser

Fy Tk Ke
NO åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kemi
Luft
Jag kan föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och relatera detta till ex. fotosyntes och förbränning.
Fysik
Fysikaliska fenomen & begrepp
Jag har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Jag har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysik
Fysikaliska samband
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om ljud och ljus kan jag relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om, ljud och ljus kan jag relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ljud och ljus kan jag relatera till några fysikaliska samband.
NO gemensamt
Undersökningar,
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
No gemensamt
Använda utrustning
Jag använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Jag använder utrustning på ett säkert och lämpligt sätt.
Jag använder utrustning på ett säkert, lämpligt och effektivt sätt.

Fy Tk Ke
Teknik åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tekniska lösningar
Jag kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
Jag kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen.
Jag kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: