👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse - ett miniprojekt

Skapad 2018-04-12 18:21 i Förskolan Vega Norrtälje
Förskola
Då vi nu startar upp en ny förskola där alla, både barn och vuxna, är nya för varandra vill vi skapa en gemenskap och vi-känsla. Vi vill också hitta ett sätt att arbeta med olika estetiska uttrycksformer i projektform.

Innehåll

Vision:

- Att alla ska känna sig trygga på förskolan

- Att alla ska känna glädje över att komma hit

- Att alla känner att de är viktiga och har en plats på vår förskola

- Att vår förskola ska arbeta med en tydlig kulturinriktning

- Att vi ska arbeta i projekt

Mål:

Att vi medvetet arbetar för att alla barn ska bli trygga och känner glädje över att komma hit.

Vi kan se att vi arbetar mot det om:
- vi upplever att vi har mest positiv kontakt med alla barn. För att kunna mäta det ska vi vid varje reflektionstillfälle göra övningen "tumme upp, tumme ner" och dokumentera resultatet.

- alla vårdnadshavare under inskolningssamtalen uttrycker att de känner sig trygga över att lämna sin barn hos oss, samt att de upplever att deras barn är trygga.

 

Att vi lägger en grund till hur vi vill arbeta med en kulturinriktning

Vi kan se att vi arbetar mot det om vi i vår dokumentation kan se att vi har provat på några olika estetiska uttrycksformer.

 

Att vi lägger en grund för vad projektinriktat arbetssätt är för oss

Vi kan se att vi arbetar mot det om vi i vår dokumentation kan se att vi diskuterar och reflekterar över vårt arbetssätt. 

Aktiviteter:

Vi tänker genomföra ett miniprojekt under april och maj, för att vi ska känna på hur det är att arbeta i projekt, lära känna varandra och ha roligt tillsammans. För att få in vår kultur inriktning vill vi utgå från en saga. Vi har valt Bockarna Bruse för att det är en saga som vi alla är välbekant med. Vi startar upp med att pedagogerna spelar en teater för barnen, så att vi får en gemensam upplevelse att utgå ifrån. Vi anpassar också miljön efter vårt projekt genom att med olika material uppmuntra till lek och utforskande runt sagans innehåll.

Ett syfte är också att vi ska komma igång med Unikum och komma underfund med hur det verktyget ska kunna stötta vårt arbete