Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stjärnlösa nätter skriven av Arkan Asaad!

Skapad 2018-04-12 18:50 i Hallsta skola Norrtälje
Stjärnlösa nätter! År 7-9.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Har vi rätt att välja vårt eget liv i alla lägen, eller finns det omständigheter som gör att vi behöver tänka om? Vad händer om och när våra föreställningar inte stämmer med verkligheten? I boken får man följa Amars resa från en vanlig tonårskille i Sverige med drömmar och planer för sin framtid till att tvingas gifta sig med sin kusin och leva ett liv han själv inte valt.

Innehåll

 

Vi kommet att arbeta med boken under tre veckor.

 

Stjärnlösa nätter har ett etiskt perspektiv och har frågor som man som elev behöver ta ställning till och ha en åsikt om.

 

Den åsikt som man har efter att ha läst boken, bör man ha ett bra argument till.

 

Du ska:

 

Arbeta med orden i boken dels lära sig de nya orden och sen jobba med dem grammatiskt.

 

Lämna in skrivuppgiften och svara på frågorna i uppgiften.

 

Samtala och diskutera i liten grupp.

 

Du redovisar alla dina uppgifter genom att skriva i vår one-note bok och kopiera detta och lämna in på UNIKUM

 

Du ska lämna in dina uppgifter och svara på frågor om boken som du får varje vecka.

Uppgifter

 • Ordlista till Stjärnlösas nätter att arbeta med.

 • Skriva om boken, sammanfatta - skriv ett omdöme - gör en koppling - byt perspektiv

 • Diskutera och jämför - berätta för varandra

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Stjärnlösa nätter

Läsförståelse
Genom dina svar kring bokens handling visar du grundläggande läsförståelse.
Genom dina relativt utvecklade svar kring bokens handling visar du god läsförståelse.
Genom dina välutvecklade svar kring bokens handling visar du mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Du visar att du kan föra resonemang kring tydliga budskap i texten. Du kan också dra slutsatser om det lästa på ett enkelt sätt.
Du visar att du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring budskap som kan läsas mellan raderna. Du kan också dra underbyggda slutsatser om det lästa.
Du visar att du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang även kring budskap som är dolda. Du kan dra väl underbyggda slutsatser om det lästa.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är relativt enkel. Några få ord eller uttryck används eller stavas fel.
Meningsbyggnaden är varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Du visar att du kan använda skrivregler på ett i huvudsak korrekt sätt men du behöver fortsätta att träna.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, och är i stort sätt korrekt.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt.
Förmågan att citera
Du kan välja ut citat och till viss del reflektera kring dessa. Du behöver dock fortsätta att träna för att bli mer säker.
Du visar att du kan använda citat samt reflektera kring dessa.
Du citerar på ett korrekt sätt samt beskriver och förklarar på ett väl utvecklat sätt genom dina reflektioner.

SvA
Svenska - Ordklasser

Förmåga att identifiera och dela in ord i ordklasser.
Du känner till de vanligaste ordklasserna (substantiv, verb och adjektiv).
Du kan de flesta ordklasserna.
Du kan alla ordklasser
Du visar att du kan använda dina kunskaper genom att hitta exempel på de vanligaste ordklasserna i en text.
Du visar att du kan använda dina kunskaper genom att hitta exempel på de flesta ordklasserna i en text.
Du visar att du kan använda dina kunskaper genom att hitta välvalda och tydliga exempel på alla ordklasserna i en text.

SvA
Samtala & diskutera - Matris för själv- och kamratrespons

JAG DELTAR I SAMTAL
och kan ställa frågor och framföra åsikter.
och tar ibland initiativ som för samtalet vidare. lägger fram argument som stödjer mina åsikter.
och driver det framåt. för fram väl underbyggda argument som stödjer mina åsikter.
förklarar varför med underbyggda argument som
till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
JAG LYSSNAR OCH DELTAR AKTIVT...
i samtalet genom att t ex nicka eller lägga in enstaka ord/ korta fraser/säger att du håller med utan kommentar/tillägg.
i samtalet och kan föra det framåt genom att till exempel bekräfta, säga emot eller ställa frågor.
och bidrar till att föra samtalet framåt genom att t ex bekräfta, använda dig av frågor, komma med nya aspekter av ämnet, ge ytterligare argument etc.
.. samtalen och diskussionerna framåt...
till viss del för
för
för… och fördjupar eller breddar dem
JAG...
PRAKTISERAR TURTAGNING
ger mina klasskamrater talutrymme genom att ge någon annan ordet ibland.
ger mina klasskamrater talutrymme genom att vid några tillfällen ge någon annan ordet och ställa en följdfråga.
ger mina klasskamrater talutrymme genom att vid flertalet tillfällen ge någon annan ordet och ställa en fråga. Jag ser till att alla i gruppen får tillfälle att uttrycka åsikter och tankar, besvara och ställa frågor.
visar anpassning till mottagare
viss anpassning
relativt god anpassning
god anpassning
JAG TALAR
rätt så starkt och ganska tydligt under större delen av samtalet och diskussionen.
starkt och tydligt under hela samtalet och diskussionen.
starkt och tydligt hela redovisningen och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet
visar anpassning till mottagare
viss anpassning
relativt god anpassning
god anpassning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: