Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi, kroppen

Skapad 2018-04-12 19:29 i Gantofta skola Helsingborg
Kroppen
Grundskola 6 Biologi
Vad händer med köttbullen från att jag stoppar den i munnen tills att den kommer ut i toastolen? Vilka sinnen har vi människor? Vad är tinnitus? Vilka smaker kan vi känna? Hur fungerar hjärnan och nervsystemet? Dessa och många fler frågor kommer vi att söka svar på under temat kroppen och våra sinnen. Det här temat handlar om kroppen och dess organ. Du ska få lära dig om matspjälkningen, levern, njurarna, tänderna, celler, sinnena, hjärnan, droger och puberteten. Du ska få göra enkla undersökningar som du planerar och dokumenterar. Du ska få arbeta i grupp och göra en muntlig redovisning om kroppen.

Innehåll

Mål

 • våra viktigaste organ - var de är placerade, hur de fungerar och vissa samband i kroppen
 • matspjälkningen
 • kroppens energibehov
 • kroppens reningsverk
 • tändernas betydelse för hälsan
 • våra sinnen
 • våra sinnesorgan
 • hjärnan och nervsystemet
 • vikten av sömn
 • hur droger påverkar hjärnan och kroppen
 • vad som händer i kroppen när vi blir tonåringar och äldre

Arbetsbeskrivning

 • Läsa olika texter
 • Söka information på olika sätt
 • Göra experiment och undersökningar som vi dokumenterar
 • Lyssna på genomgångar
 • Titta på film, animeringar och 3D-bilder på Human 3.0
 • Samtala
 • Arbeta enskilt och i grupp

Bedömning

Jag kommer att bedöma:
- hur väl du kan söka information om kroppen från olika källor samt resonera kring källorna
- hur väl du kan delta i en diskussion om kroppen samt din muntliga redovisning
- hur väl du kan genomföra en undersökning, dokumentera den och resonera kring den
- hur väl du kan beskriva hur kroppen är uppbyggd och något organ fungerar 
- hur du använder de nya ord och begrepp du har lärt dig

Jag kommer att bedöma genom att läsa och lyssna på:
-dina resonemang och reflektioner i samtal, diskussioner i klassen och i grupper
-din redovisning om kroppen
-din dokumentation vid undersökningar

-dina skrivuppgifter om kroppen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
BIOLOGI kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
E
C
A
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: