Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En läsande klass år 2

Skapad 2018-04-12 21:41 i Munkedalsskolan Munkedal
Strukturerad läsundervisning för att öka elevernas läsförståelse utifrån "En läsande klass" modell "Läsfixarna". Se www.enlasandeklass.se
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Under tydlig lärarledning ska vi lära oss att använda de fem lässtrategier som Martin Widmarks "En läsande klass" bygger på: Spågumman, Reportern, Detektiven, Konstnären, och Cowboyen. Att lära sig lässtrategier är ett långsiktigt mål där man lär i social samvaro av och med varandra.

Innehåll

Syfte

Undervisningen skall stimulera ditt intresse för att läsa och skriva
I undervisningen skall du möta samt få kunskap om skönlitteratur
från olika tider och skilda delar av världen. Vi läser även faktatexter.

Undervisningen skall bidra till att du blir medveten din egna språkliga och kommunikativa förmåga.

Centralt innehåll enligt Lgr 11

Kunskapskrav år 3

Konkretisering av kunskapskraven:

Du skall kunna använda de 5 olika läsförståelsestrategierna när du läser 
olika typer av text:
-att förutsäga (Spågumman)
-att ställa frågor (Reportern)
-att utreda oklarheter (Detektiven)
-att sammanfatta (Cowboy)
-att se inre bilder (Konstnären)
Du skall kunna berätta om innehållet i texten muntligt.
Du skall kunna resonera om budskapet i texten och koppla det du läst till egna erfarenheter och åsikter.

Bedömning

Eleven bedöms fortlöpande under lässtrategiarbetets gång, det är ett långsiktigt arbete som kräver ständig formativ bedömning från läraren för att eleven ska veta hur denne kan komma vidare i sin läsförståelse. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: