👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniktema klass 2-3 vt.-18

Skapad 2018-04-13 09:12 i V Bodarna skola Alingsås
Planering av arbetsområde i teknik för åk. 2-3.
Grundskola 2 – 3 Teknik
Arbetsområde i teknik för åk 2-3.

Innehåll

Arbetsområde:

Under vårterminen kommer vi att arbeta tillsammans i våra två klasser med Teknik. Du kommer att få till dig teoretiska kunskaper i ämnet genom att vi kommer se filmer, ha genomgångar, diskutera tillsammans i både små och stora grupper samt läsa texter. Ytterligare ett syfte med arbetsområdet är att du ska få sätta dig in i några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen. Vi kommer att arbeta med "de fem enkla maskinerna", att konstruera med kikärtor och tandpetare samt bygga modeller av broar. Vi kommer också att arbeta en hel del praktiskt där du och en eller två kamrater kommer att bilda en grupp som kommer att få arbeta ihop genom hela temat. 

Konkreta mål:

Syftet med arbetet:

I arbetet kommer vi att fokusera på tekniken i vardagen, hur tekniken utvecklats historiskt sett samt hur man kan lösa olika behov och problem med hjälp av teknik. I undervisningen kommer du vid flera tillfällen ges möjlighet och förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Så här kommer vi att arbeta:

-Se film

-Läsa texter

-Läraren "föreläser" och berättar

-Diskutera

-Pröva att skapa egna tekniska konstruktioner

Begreppslista för området:

mekanik                                funktion                             

elektricitet                             friktion

friktion                                   kraft

hävstång                               material

kil                                          bro; hängbro, balkbro, valvbro 

hjul

lutande plan

skruv

Det här kommer du att få lära dig:

Några begrepp som är viktiga att kunna för att du ska kunna uttrycka dig kring ämnet teknik och olika tekniska lösningar. Du kommer att lära dig genom att vi tillsammans sätter ord på de olika begreppens innebörd vartefter de är aktuella i undervisningen. Du kommer att kunna visa dina kunskaper om dessa begrepp i samtal om praktiska uppgifter.

Om olika material, deras egenskaper samt hur de kan fogas samman till tekniska lösningar. Det här kommer du att få öva och pröva genom de olika praktiska uppgifter vi har i arbetet, vid dessa tillfällen kommer du också att kunna visa din kunskap kring detta. Du kommer, till exempel, få bygga och konstruera med hjälp av tandpetare och kikärtor samt skapa en uppfinning som innehåller någon/några av "de fem enkla maskinerna" (kil, hjul, hävstång, skruv, lutande plan). Vad gäller den senare uppgiften kommer du även att visa din kunskap när du skapar ett lärloggsinlägg och dokumenterar kring den uppfinning du skapat tillsammans med en kamrat.

Undervisning:

Så här kommer vi att arbeta med tekniktemat:

-Genomgångar av läraren

-Resonera i grupp

-Se film

-Praktiska uppgifter som utförs i grupp, t.ex bygga broar, konstruera med tändstickor och kikärtor

-Viss dokumentation i Unikum i lärlogg och uppgift

Uppgifter

 • Presentation brobygge

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3