Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cirkeldiagram, lägesmått & sannolikhet

Skapad 2018-04-13 10:12 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Mål:

Du kommer att utveckla kunskaper om: 

 • att tolka cirkeldiagram
 • lägesmåtten typvärde, medelvärde & medianvärde.
 • sannolikhet

Hur kommer du få lära dig? 

Vi kommer behandla ämnet med hjälp av:

 • genomgångar
 • diskussion i helklass och mindre grupper
 • arbete i Koll på matematik
 • andra aktiviteter

Hur visar du dina kunskaper?

 • I det dagliga arbetet på lektionerna
 • Muntliga diskussioner och resonemang
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Statistik

Jag...

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Problemlösning
- kan formulera och lösa problem och använda strategier och metoder som passar problemet. - kan tolka enkel information med matematiskt innehåll - kan tolka cirkeldiagram genom att dra egna slutsatser - kan tolka resultat och dra någon slutsats
Begrepp
- kan använda kapitlets begrepp (cirkeldiagram, lägesmått, median, typvärde, medelvärde & sannorlikhet) - vet när cirkeldiagram kan vara lämpliga att använda - förstår innebörden av sannolikhet, till exempel slumpmässiga händelser i experiment och spel. - förstår "chans & risk", till exempel chansen att vinna på ett lotteri och risken att få en nitlott i ett lotteri. - vet att sannolikheten måste var ett tal mellan 0 och 1 och kan uttryckas på olika sätt. Till exempel 25% eller 1/4.
X
Metod
- kan läsa av information i enkla tabeller och diagram. - kan beräkna enkla sannolikheter. till exempel sannolikheten att slå ett udda tal med en tärning. - kan bestämma medelvärde, typvärde och median i enkla statistiska undersökningar.
X
Kommunikation & Resonemang
- kan föra enkla resonemang om rimligheten i mina svar. - kan beskriva kunskaper om tabeller, diagram, lägesmått och sannolikhet med olika uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och jag kan växla mellan dessa. - ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om tabell och sannolikhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: