Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speech

Skapad 2018-04-13 10:13 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Under detta arbetsområde tränar eleverna på sin förmåga att prata inför en grupp eller inför klassen om ett valfritt ämne.
Grundskola 7 – 9 Engelska
"A speech should not just be a sharing of information, but a sharing of yourself."

- Ralph Archbold

Att hålla tal är en konstform som kräver mycket träning. Det handlar inte bara om att stå och prata om något, utan talaren ska fånga sina åhörare. När man håller ett tal är det viktigt att tänka på kroppsspråk, röst och framför allt att vara väl förberedd.

Innehåll

Förmåga du arbetar med

Under detta område utvecklar du din förmåga att hålla en muntlig framställning inför en grupp. Det gäller att anpassa det som sägs till de som ska lyssna.

Undervisning och arbetsformer

Du bestämmer ämne.

Du samlar fakta.

Du strukturerar din fakta och gör ett manus.

Du bestämmer dig för vilken/ vilka hjälpmedel du ska ha med.

Du tränar på att genomföra din presentation. Träna hemma, inför kompisar eller spegeln.

Bedömningens inriktning

Bedömningen fokuseras på din förmåga att formulera dig i tal. Innehåll och struktur samt anpassning till syfte och mottagare. Utförandet av själva presentationen.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska - tala

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Kroppsspråk
Du anpassar till viss grad röst, gester och ansiktsuttryck till den muntliga textens syfte och mottagare.
Du anpassar tydligt röst, gester och ansiktsuttryck till textens syfte och mottagare.
Du använder röst, gester och ansiktsuttryck på ett effektivt och medvetet sätt.
Talaren
Du vänder dig till läraren eller några få klasskamrater och visar ett visst engagemang.
Vid flertalet tillfällen vänder du dig till flera lyssnare.
Du vänder dig till alla lyssnare vid flera tillfällen.
Du har genomgående en utmärkt kontakt med lyssnarna.
Lyssnaren
Lyssnarna visar vid enstaka exempel på uppmärksamhet och intresse.
Lyssnarna visar flera exempel på uppmärksamhet och intresse.
Lyssnarna visar genomgående uppmärksamhet och intresse.
Lyssnarna visar ett tydligt engagemang genom uppmärksamt lyssnande och märkbart intresse.
Språket
omfång och bredd
Du använder ett litet ordförråd och dina meningar är till viss del sammanhängande.
Du har grundläggande ordförråd och använder enkla fraser.
Du använder dig av ett varierat ordförråd, fraser och uttryck.
Du har ett stort och varierat ordförråd, fraser och uttryck.
Språket
precision och flyt
Du uttrycker dig till viss del begripligt.
Du uttrycker dig begripligt men gör vissa språkliga misstag (ord och grammatik)
Du pratar relativt tydligt och relativt obehindrat och gör få språkliga misstag.
Du pratar tydligt och obehindrat och i stort sett utan språkliga misstag.
Hjälpmedel
Du pratar utan att använda några hjälpmedel.
Du använder dig av något hjälpmedel, men det blir inte en naturlig del av presentationen.
Du använder dig av hjälpmedel på ett ledigt sätt.
Du använder dig av hjälpmedel på ett ledigt sätt som förtydligar din presentation och gör den mer intressant.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: