Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturmatematik

Skapad 2018-04-13 13:19 i Fiolbackens förskola Unikum Piloter HT17
Under terminen ska vi utforska olika begrepp inom matematik samt upptäcka matematik i våromgivning. Detta kommer vi göra genom att undersöka matematiska symboler och miljöer.
Förskola
Utforska matematikens olika former och begrepp samt upptäcka matematik i vår omgivning.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen har visat ett intresse för matematik. Vi har valt att flytta ut matematiken och på så sätt kombinera matematik och naturvetenskap. Tillsammans med barnen har vi packat en matematikpåse som innehåller bland annat uppdragskort, uppsamlingsmatta, kikare etc.

MÅL

Syftet är att barnen utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. 

På ett lustfyllt sätt utöka sin kunskap/intresse inom matematik och naturkunskap. Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande samt ett intresse och värnande om vår natur.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi utforskar antal, begrepp, matematiska symboler och former.

Samtidigt som vi låter barnen utforska förskolans närmiljö - växter och djur.

Beroende på vilken uppgift som ska göras kommer gruppen antingen vara i helgrupp eller delas in i smågrupper.

Utmaningar

Uppmärksamma barnen på att man kan hitta matematik överallt runt omkring oss.

DOKUMENTATION

Vi fotograferar/filmar barnen när de gör aktiviteten. Dessutom dokumenteras aktiviteterna i Unikum och på vår Facebooksida för att delge föräldrar vad vi gjort.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Pedagogerna utvärderar muntligt och skriftligt efter aktiviteterna. Med barnen utvärderar vi tillsammans nästa gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: