👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiska äventyr

Skapad 2018-04-13 13:50 i Stadsskogenskolan Alingsås
Grundskola 4 Musik
I Klassiska äventyr lyssnar vi oss genom medeltiden fram till romantiken. Vi pratar om hur musiken kunde låta just så som den lät och hur samhället påverkade detta. Vi spetsar också öronen och lyssnar efter vilka instrument som användes under de olika musiktiderna.

Innehåll

I Klassiska äventyr använder vi oss av ett arbetshäfte som ni, elever, fyller i under genomgångarna. Vi lyssnar mycket på musiken och funderar på hur den faktiskt låter, vilka känslor och associationer som den framkallar och pratar om hur samhället påverkade den. 

Vi har också haft ett test, med syftet att förankra kunskapen som du har tillgodogjort dig på lektioner och genom att lyssna och läsa på hemma. Jag har inte bedömt testet i nivåer i matrisen här nedanför utan försökt visa vilka kunskaper du har och hur du skulle kunna utveckla dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Klassiska äventyr

Kunskaper
Du har jobbat med häftet och deltagit i samtal och musiklyssnande på lektionerna. Du har goda kunskaper och lätt för att visa dessa på testet. Du har koll på i vilken ordning de olika musiktiderna var i, och kan motivera varför du tror att de olika exemplen kommer från vilken musiktid. Du hör också med säkerhet vilka tider som de olika exemplen hör till. Du har också visat kunskaper om de olika tiderna och vad som hände i samhället.
Du har jobbat med häftet och deltagit i samtal och musiklyssnande på lektionerna. Du har snappat upp många detaljer och även om det är svårt att strukturera dem och koppla dem till olika tider. Du har svårt att avgöra i vilken ordning de olika tiderna kommer. För att utveckla detta behöver du läsa och memorera det. Det är svårt att höra vilken musiktid de olika exemplen kommer från och detta skulle du kunna lyssna lite extra på i det material som finns på unikum. Du har snappat upp flera detaljer i musikhistorien som du kommer att kunna använda dig av. För att utveckla detta behöver du lyssna lite mer på musiken och läsa om musikhistorien så att du enkelt ser och hör vad som är vad.
Du har inte deltagit så mycket på lektionerna och missat en del. Läs gärna på det material som finns i bloggen på unikum och lyssna på exemplen som finns där så att du kommer i kapp dina klasskompisar. När du gjort det kan vi också jobba med testet. Se testet som en chans att förankra dina kunskaper.
Du har jobbat med häftet och deltagit i samtal och musiklyssnande på lektionerna. Du har goda kunskaper och lätt för att visa dessa på testet. Du har koll på i vilken ordning de olika musiktiderna var i, och kan motivera varför du tror att de olika exemplen kommer från vilken musiktid. Det kan vara svårt att höra exakt vilken musiktid som exemplet kommer ifrån och även om din motivering visar god kunskap så kan slutresultatet ha blivit ett annat. Fortsätt gärna att lyssna på musiken som kommer det att klarna ytterligare. Du har också visat kunskaper om de olika tiderna och vad som hände i samhället.
Du har jobbat med häftet och deltagit i samtal och musiklyssnande på lektionerna. Du har goda kunskaper och lätt för att visa dessa på testet. Du har koll på i vilken ordning de olika musiktiderna var i, och känner igen exemplen utifrån vilken tid de kommer ifrån. Du har också visat kunskaper om de olika tiderna och vad som hände i samhället.
Du har jobbat med häftet och deltagit i samtal och musiklyssnande på lektionerna. Du har goda kunskaper och lätt för att visa dessa på testet. Du har koll på i vilken ordning de olika musiktiderna var i, och kan motivera varför du tror att de olika exemplen kommer från vilken musiktid. Det kan vara svårt att höra exakt vilken musiktid som exemplet kommer ifrån och även om din motivering visar god kunskap så kan slutresultatet ha blivit ett annat ibland. Fortsätt gärna att lyssna på musiken som kommer det att klarna ytterligare. Läs gärna mer om vad som hände i samhället under de olika tiderna (i materialet) om du vill utveckla kopplingen mellan musiken och samhället.
Du har jobbat med häftet och deltagit i samtal och musiklyssnande på lektionerna. Du har kunskaper och ganska lätt för att visa dessa på testet. Du har koll på i vilken ordning de olika musiktiderna var i, och känner igen vissa exempel och kan även motivera till viss del. Fortsätt gärna att lyssna på musiken som kommer det att klarna ytterligare. Läs gärna mer om vad som hände i samhället under de olika tiderna (i materialet) om du vill utveckla kopplingen mellan musiken och samhället.