Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Mätning åk 3 vt 2018

Skapad 2018-04-13 15:42 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Mäta, väga, digital tid och termometer.
Grundskola 3 Matematik
Kan du mäta hur lång du är? Kan du väga frukten eller lösgodiset i mataffären? Kan du läsa av när bussen kommer i tabellen med digital tid? Vet du vilken temperatur det är utomhus? Detta är exempel på viktiga saker att kunna som du kommer att träffa på i ditt vardagsliv. Att mäta längd, vikt, tid och temperatur kommer du att få lära dig i det här kapitlet!

Innehåll

Syfte

I det här kapitlet kommer vi att:

 

 • mäta och omvandla mil, kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter
 • mäta och omvandla kilogram, hektogram och gram
 • lära oss digital tid (hel, halv, kvart i och kvart över)
 • avläsa en termometer

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • genomgångar
 • arbeta praktiskt med att mäta och väga
 • träna viktiga begrepp
 • prata och diskutera matematik och lösa matteproblem
 • arbeta i din mattebok 

Viktiga begrepp

 • mil
 • kilometer
 • meter
 • decimeter
 • centimeter
 • millimeter
 • kilo
 • hekto
 • gram
 • grader Celcius, plusgrader och minusgrader

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • mäta och använda rätt och rimliga enheter i m, dm, cm och mm.
 • väga och använda rätt och rimliga enheter i kg, hg, g
 • använda begreppen meter, decimeter, centimeter, millimeter, kilo, hekto, gram
 • avläsa tid

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik - Mätning åk 3 vt 2017

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Längd och vikt
Din förmåga att förstå och använda begrepp samt mäta längd och vikt.
Du känner till begreppen m, dm, cm, mm, kg, hg och g och förstår vad man avser att mäta med enheterna. Du kan göra enkla mätningar med linjal/måttband och balansvåg.
Du förstår och kan uppskatta och mäta med enheterna m, dm, cm, mm, kg, hg och g på ett enkelt sätt.
Du förstår och kan uppskatta och mäta med enheterna m, dm, cm, mm, kg, hg och g. Du kan omvandla olika enheter och göra jämförelser mellan olika mätresultat.
Tid
Din förmåga att mäta och avläsa tid.
Du kan uppskatta och göra enkla mätningar av tid. Du kan avläsa delar av den analoga klockan.
Du kan uppskatta och göra enkla mätningar av tid. Du kan avläsa delar av den analoga och digitala klockan.
Du kan uppskatta och göra mätningar av tid. Du kan avläsa hela den analoga och digitala klockan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: