Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion VT-18 Åk 4

Skapad 2018-04-15 21:09 i Vänge skola Uppsala
Religion VT-14 Åk 4
Grundskola 4 Religionskunskap
Vi kommer att jobba med religion fram tills sommarlovet och vi kommer fokusera på judendomen, kristendomen och islam. Vi kommer bland annat prata om symboler, traditioner, heliga platser, helig skrift och var religionerna finns. Vi kommer också repetera kristendomens införande i Norden.

Innehåll

Syfte

Undervisningen

Vi kommer jobba mycket med diskussioner, skriva texter och titta på fakta filmer. Ni kommer få göra en stor tanke karta där ni från början få skriva ner vad ni tror religion är. Den här kommer under tiden fyllas på och när vi är färdiga skall vi sammanställa och se vad ni har lärt er under resans gång. Som avslutning kommer ni få skapa er egen religion, där ni bestämmer vad som gäller i just eran religion.

Ni jobbar med drama och rollspel med vissa delar av händelserna inom Judendom, kristendom och islam. 

Bedömning

Mycket fokus kommer ligga på att man är aktiv på lektionerna och delat i gruppdiskussioner. Vi kommer ha ett tillfälle där ni får skriva kort om det vi lärt oss och det kommer jag använda som underlag. Ni kommer också få göra en egen Powerpoint om en religion. Ni får jobba i ett grupparbete och tillsammans ska ni gör en kort film av en bestämd händelse. Bedömningen sker kontinuerligt under arbetes gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: