Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna

Skapad 2018-04-15 23:43 i Söderskolan Flen
Vi kommer att arbeta med världsdelarna, världshaven och väderstrecken.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Samhällskunskap Geografi
Vi kommer att arbeta med världsdelarna, världshaven och väderstrecken.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att behandla följande begrepp:
världsdelar, världshav, kontinenter, jordglob, kartbok och väderstreck.
Vi kommer att ha genomgångar kring världsdelarna och se på filmer och bilder från olika delar av världen.
Du kommer att få
- måla världsdelarna på en karta och sätta ut deras namn samt sätta ut namnen på världshaven.
- lära dig vilka olika väderstreck det finns.
- träna på att rita av föremål uppifrån, tex rita av ditt rum.

Elevens ansvar och inflytande

Du förväntas vara aktiv på lektionerna och lyssna vid genomgångar samt utföra arbetsuppgifter efter bästa förmåga.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

Du ska
- kunna berätta vad en karta är och vad den används till.
- veta namnen på de fyra väderstrecken.
- kunna namnen på några världsdelar.


Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: