Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola samhällskunskap åk 5 17/18

Skapad 2018-04-16 08:18 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 Samhällskunskap
Genom undervisningen i Samhällskunskap åk 4-6 ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om bland annat de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, värdegrund och mobbning samt demokrati, riksdag och regering i Sverige.

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola samhällskunskap åk 5

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 • Syfte
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • Sh 4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Sh 4-6
  Information och kommunikation Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.
 • Sh 4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh 4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh 4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
 • Sh 4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

4. Arbetssätt/ Arbetsområde

Information och kommunikation

- Budskap, avsändare, syfte och ett källkritiskt förhållningssätt.

Beslutsfattande och politiska idéer

- Demokrati och demokratiska beslut.

- Politiska val och partier i Sverige. Riksdag och regering.

 Läromedel

- Puls Samhällskunskap, Natur&Kultur, s.74 - 84, 86-102

- ne.se, ur.se, fn.se.

 • Vi kommer att arbeta med ovanstående områden genom att läsa i läroboken och arbeta med tillhörande frågor/ arbetsuppgifter, diskutera samt se filmer.  Under hela läsåret kommer vi även att se nyhetssändningar (Lilla aktuellt på svt) och göra nutidsfrågor. Vi har klassråd och representanter i elevrådet.

 

5. Bedömning

Kunskaperna kommer att redovisas och bedömas på olika sätt, det kan till exempel vara genom grupparbeten som redovisas muntligt/skriftligt, individuella inlämningsarbeten och/ eller skriftligt prov. 

Diskussioner och arbete på lektioner är också en viktig del och underlag för bedömning.

 

6. Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

 

 

Matriser

Sh
Tyresö Samhällskunskap år 4-6 (Ny med F-kolumn ht-12)

Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Individer och gemenskap
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur sociala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Rättighet och rättskipning
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Samhällsresurser och fördelning
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur ekonomiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Beslutfattande och politiska idéer
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Eleven visar sina kunskaper genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer
Eleven beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beslutfattande och politiska idéer
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Rättighet och rättskipning
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Beslutfattande och politiska idéer
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar
Eleven för enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven för utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt
Eleven för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet
Eleven för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: