Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala verktyg

Skapad 2018-04-16 08:45 i Stråtjära förskola Söderhamn
Förskola
Enligt förskolans läroplan ska verksamheten med hjälp av digital teknik ge möjligheter att utveckla pedagogiken och lärandet.

Innehåll

Nuläge

Vi har tillgång till lärplattor, projektor och USB mikroskop. Lärplattan använder vi idag några gånger i veckan främst till dokumentation och i utforskandet med barnen där de får pröva på att olika tekniker, skapa och konstruera samt se på lärande filmklipp.

De större barnen vet att man kan söka svar och hitta olika saker genom att titta på youtube. Att vi har flera lärplattor på avdelningen gör det lättare att få barnen att skilja på att arbeta/ lära med plattan och att bara spela. Turtagande vid plattanvändning fungerar bra.

Mål

Att barnen ska ges möjlighet att använda olika digitala verktyg och media.

Att barnen använder lärplattan i samspel med andra.

Utvecklar begrepp, kommando, symbolers funktion, läge och riktning.

Diskutera, lyssna, samarbeta, leda och följa resonemang.

Göra barnen delaktiga i att dokumentera sitt eget lärande och sin utveckling.

 

Syfte

Att på barnens nivå ge dem möjligheter att möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Öka barnens kommunikation och samarbetsförmåga, logiskt/kritiskt tänkande samt främja barnens matematiska kunnande och ge barnen möjligheter till att skapa ett intresse för teknik.

Genomförande

Att de som redan kan hjälper/ visar andra som inte har samma förkunskaper.

Arbete i mindre grupper där vi diskuterar, reflekterar och stimulerar varandra till nytt lärande.

Vi kommer arbeta med projektarbeten där vi tillsammans med barnen fördjupar oss i barnens intressen genom tekniken, ex. lärplattor, projektorn och USB microskop.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi dokumenterar under arbetets gång, i både spontana och planerade situationer. Även barnen ska involveras i dokumenterandet genom diskussioner, teckningar och att ta egna bilder.

 

Ansvar

All personal på Lille skutt

 

Uppföljning

Varje vecka gör vi en kort reflektion på måndagsplaneringen. Hur har det gått/ fungerat? Hur har barnens intresse varit ? Hur går vi vidare?

Vi gör en större termins reflektion i juni; Var står vi nu? Är vi på rätt väg? Behöver vi ändra på något? 

I december gör vi en utvärdering av hela året.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: