Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2018-04-16 09:50 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska nu träna på att skriva faktatexter. Du får lov att skriva om det som intresserar just dig.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att du ska veta vilka typiska kännetecken en faktatext har. Du ska kunna söka och sammanställa information och på så sätt skriva din egen faktatext. Målet är också att du ska kunna ange och granska dina källor.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma om din text är uppbyggd som en faktatext. Jag kommer att titta på hur du har sökt information, om du har angett dina källor och om du granskat källorna. Språket är också en del av bedömningen.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer tillsammans i klassen att titta på olika faktatexter, samtala om hur de är uppbyggda och vad som kännetecknar en faktatext. 

Vi kommer sedan tillsammans i klassen att träna på att skriva en faktatext. Vi söker information och sammanställer den tillsammans.

Du kommer sedan att få skriva en egen faktatext utifrån ett ämne som du tycker är intressant. Du kommer att använda dig av böcker och internet i ditt sökande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: