Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Test av upptäcka färg

Skapad 2018-04-16 10:20 i Kristallen Hedemora
Förskola
Syfte: Vi vill väcka barnens nyfikenhet och skapa förutsättningar för barnen att upptäcka målarfärg, genom olika material och tekniker.

Innehåll

Mål:

 • Väcka barnens nyfikenhet, lust och intresse för målarfärg.
 • Ge barnen möjligheter att prova olika material och tekniker med målarfärg.
 • Utvecklar sin finmotorik genom att få möjlighet till att få prova olika redskap, material och tekniker.
 • Att barnen vågar prova.
 • Utvecklar deras tillit till sin egen förmåga.

 

Vilka:

Alla barnen i myrgruppen (yngsta gruppen).

 

Genomförande:

Förberedelser: Barn och pedagoger tar fram material tillsammans.

Aktiviteten: Barn och pedagoger utforskar färg tillsammans i ateljén. Dokumenterar aktiviteten med Ipad.

Reflektion: Barn och pedagoger reflekterar över aktiviteten tillsammans med hjälp av Ipad och touchskärm.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling:

Pedagogerna reflekterar i barngrupp och sedan i arbetslaget efter varje aktivitet. Detta för att utveckla aktiviteten och planera inför nästa aktivitet. Pedagogerna kommer även att utvärdera och följa upp via barnens lärloggar och myrgruppens powerpoint hur aktiviteterna kan utvecklas.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: