Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i åttan

Skapad 2018-04-16 11:24 i Bosgårdsskolan Varberg
Grundskola F
Vad vi jobbar med under årskurs åtta

Innehåll

Fokus i årskurs åtta har legat på ackord och ackordföljder.

Följande rubriker/detaljer ur det centrala innehållet har behandlats under årskurs 8;

 

musicerande och musikskapande

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

 

musikens sammanhang och funktioner

Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

 

musikens verktyg

Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

 

Under höstterminen arbetade vi med filmmusik till ett projekt tillsammans med Varbergs bostad. Vi lärde oss tonnamn på klaviatur samt att kompa låten YMCA.  Detta kan ses som en introduktion till att spela i grupp. Det sistnämnda har i de flesta fall redovisats under början på vårterminen och beskrivs utförligare här nedan samt i Showbie (6YTQN).

 

vt- 18

 

Vi väljer och spelar vi tillsammans i grupp låtar byggda på “hitformeln”  I - IV- ii-V. Vi lyssnar på gruppen Axis of Awesomes Youtube-video där hitlåtar som som bygger på denna formel framförs.

Vi använder “riktiga” instrument och/eller iPad-instrument i typisk rock/popsättning för att framföra vår valda låt.

Instruktioner, uppgifter samt länk till självutvärdering/bedömning finns i Showbie (6YTQN)Melodispel - vad är en melodi,  eleverna lär sig att spela en befintlig melodi och skapar sedan en egen. Gitarr, keyboard, iPadinstrument eller sång.

Bedömningsmall och ytterligare instruktioner återfinns i Showbie (6YTQN)

 

Vårt fokus på ackord fortsätter och i årskurs åttas sista moment väljer eleverna ett “riktigt” ackordinstrument, keyboard eller gitarr/ukulele och övar på två, treackordslåtar, eller rundgångar. Detta gör vi med hjälp av gratisappen Riffstation.

Bedömningsmall ligger i Showbie (6YTQN)

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: