Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter åk 7 2018

Skapad 2018-04-16 11:36 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Som bekant behövs det en kraft för att trycka in ett häftstift. Flygplan och raketer, bilar, mopeder och andra fordon drivs fram av krafter. När du cyklar använder du en del av din muskelkraft. När du lyfter en låda eller släpar den över golvet, måste du också använda en kraft. Krafter utnyttjar vi varje dag.

I detta tema kommer du lära dig hur krafterna samverkar, hur du mäter eller räknar med krafter, du lär dig att spara på krafter.

Innehåll

SYFTE

CENTRALT INNEHÅLL

Åsas mål med denna kurs är:

 • du känner till skillnaden mellan tyngd och massa;
 • du kan bestämma en kraft;
 • du vet enheter för kraft;
 • du känner till vad gravitation är;
 • du känner till och kan bestämma tyngdkraftens motkraft och friktion;
 • du vet hur krafter samspelar;
 • du vet vad tyngdpunkt är;
 • du känner till olika lägen för jämvikt;
 • du vet hur man räknar med vridmoment;
 • du kan ge exempel på enarmad och tvåarmad hävstång.

NYA ORD: massa, tyngd, kraft, Newton, gravitation, friktion, krafterna samspelar, tyngdpunkt, jämvikt, vridmoment, hävstång.

HUR KOMMER DU BEDÖMMAS?

 • Din förmåga att planera laborationer
 • Din förmåga att laborera-det visar du varje gång vi arbetar praktiskt
 • Din förmåga att dokumentera laborationerna-laborationsrapporterna
 • Din förmåga att använda begrepp.
 • Din förmåga att använda information

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Bedömning för tema Krafter_2014

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Din förmåga att laborera.
Du klarar att genomföra en laboration utifrån en instruktion.
Du är noggrann och arbetar systematiskt och samarbetar med din/dina gruppmedlemmar.
Du tar ett stort ansvar för laborationsarbetet och för diskussionen i gruppen framåt.
Du följer gällande säkerhetsföreskrifter.
Du använder utrustningen säkert och på ett fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Din förmåga att dokumentera
laborationen- laborationsrapport
Du har fått med alla delar i en enkel rapport. Du har en enkel hypotes (frågeställning) som är eller efter bearbetning stämmer överens med undersökningen.
Du har en hypotes där du kan formulera egna frågor som är möjliga att undersöka och arbeta systematiskt utifrån.
Du har en eller flera hypoteser som mycket väl stämmer överens med undersökningen.
Du kan jämföra resultaten med hypotesen och drar då enkla slutsatser med viss koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med hypotesen och drar då utvecklade slutsatser med god koppling till naturvetenskapliga modeller och teorier.
Du drar korrekta och välutvecklade slutsatser. Din dokumentation innehåller tabeller, diagram och bilder.
Du ger exempel på några felkällor.
Du beskriver några felkällor och dess påverkan på resultatet. Du ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du beskriver utförligt felkällor och förbättringar av laborationen och hur detta kan påverka resultatet.
Du ger exempel på nya frågor att undersöka.
Du ger utförliga exempel på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Din förmåga att din förmåga att använda begrepp
Du har börjat att använda ett naturvetenskapligt språk och förstår grundläggande begrepp.
Du använder ett naturvetenskapligt språk och behärskar de flesta av kursens begrepp.
Du uttrycker dig med ett korrekt naturvetenskapligt språk och behärskar kursens alla viktiga begrepp.
Du visar på fysikaliska samband och använder fysikaliska modeller när du förklarar.
Du använder fysikaliska begrepp för att beskriva och förklara.
Din förmåga att använda information
Du använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och texter som du producerar.
Du använder informationen på ett välmotiverat sätt i diskussioner och texter som du producerar.
Du motiverar och beskriver tänkbara konsekvenser. Du breddar och fördjupar diskussionerna i gruppen. Du kan anpassa dina texter till syftet och målgruppen.
Din förmåga att planera egen laboration
Du gör planeringar som går att följa.
Du göa utförliga planeringar som är lätt att följa
Du gör tydliga och utförliga planeringar som är lätta att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: