👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den blå planeten.

Skapad 2018-04-16 11:55 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild Svenska
Vi bor ju på den blå planeten. Det livsviktiga vattnet finns överallt, i olika former. Vi ska under detta område undersöka vatten.

Innehåll

Lärande

Du kommer träna din förmåga att göra enkla systematiska undersökningar genom att ställa en hypotes, göra en undersökning, redovisa ett resultat och göra en analys.

Du kommer träna din förmåga att välja ut viktiga faktadelar ur en film genom att t ex försöka använda en konstnärs teknik.

Du kommer träna din förmåga att använda olika begrepp genom att diskutera, samtala, ta del av faktatexter, se filmer, göra undersökningar och skriva laborationsrapport.

Du kommer träna din förmåga att förklara vattnets kretslopp genom att använda begrepp och bilder.

 

Begrepp:
fast, flytande, gas, ånga, smälta, avdunsta, kondensera, frysa, kretslopp

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att skapa en bild utifrån hur Monet målade.

Jag kommer bedöma din förmåga att känna till vattnets kretslopp genom hur du använder begrepp och bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Fy  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Fy  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl SvA
Vatten

Rubrik 1

Jag håller på att lära mig... >>>
Jag kan en del...>>>
Jag kan mycket och är på väg vidare...>>>
Aspekt 1
Jag kommer bedöma din förmåga att känna till vattnets kretslopp genom hur du använder begrepp och bilder.
Aspekt 5
Din förmåga att skapa en bild utifrån hur Monet målade.