Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vlog studieresa

Skapad 2018-04-16 13:27 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 8 – 9 Engelska
Video blogs or vlogs have become increasingly more popular resently, Youtube is full of them and many of them have a lot of followers around the world. Now you'll get the opportunity to make your own vlog.

Innehåll

Konkretisering

Ni kommer att skapa en vlogg om studieresan till Kristianstad. Ni skriver ett manus, som ni utgår från när ni filmar er själva, även om ni förväntas kunna prata lite fritt och diskutera saker som händer/dyker upp. Ni redigerar vloggen på passande vis, för att nå fram med ert budskap. Avslutningsvis lämnar ni in vloggen (och presenterar för kamraterna om ni vill).

Undervisning/arbetssätt

Genomgång på vad en vlogg är och programmet som används vid redigering.

Skriva manus parvis.

Filma vloggen.

Redigering av vlogg.

Presentation av vlogg.

Bedömning

Bedömning sker med hjälp av en matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9

Matriser

En
Vlog

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Muntlig förmåga
Du har svårt att formulera dig enkelt, begripligt och sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt , begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Du kan formulera dig varierat, tydligt och sammanhängande.
Muntlig förmåga: interaktion
Du kan delvis eller inte besvara frågor och samtala med din kamrat.
Du kan besvara frågor och samtala med din kamrat med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan besvara frågor och samtala med din kamrat på ett tydligt sätt, med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du kan besvara frågor och samtala med din kamrat på ett tydligt sätt. Detta görs med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Språklig korrekthet
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: