Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film Review - I Kill GIants

Skapad 2018-04-16 13:32 i Ramnerödsskolan Uddevalla
Grundskola 7 – 9 Engelska
You are going to write a film review of the film I Kill Giants, following a model text and a guide.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Film Review - I Kill GIants

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommentera innehåll
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Du redogör kort för innehållet i filmen.
Du redogör välgrundat för innehållet och kommenterar detaljer och innehåll i filmen.
De redogör och kommenterar välgrundat och nyanserat innehållet och kommentarer i filmen.
Uttrycka sig i skrift
Du skriver en enkel och begriplig recension.
Du skriver en relativt varierad, relativt tydlig och relativt sammanhängande recension. Det syns att du följer strukturen för en recension och har granskat din text.
Du skriver en relativt varierad, tydlig och sammanhängande recension. Det syns på ditt varierade språk och din tydliga struktur
Bearbeta text
Du har granskat din text och gjort någon förändring,
Du har granskat och gjort genomtänkta förbättringar av din text.
Du har granskat och gjort välgrundade förbättringar av din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: