Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ABC-vad är det.

Skapad 2018-04-16 13:37 i Hedekas förskola Munkedal
Förskola
Temaarbetet ABC-vad är det?

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Genom observationer har vi upptäckt att barnen visar på ett intresse för bokstäver och dess ljud. Barnen är mycket nyfikna kring våra alfabet som vi har uppsatt runt om i våra lokaler.

Under samtal vi haft med barnen ser vi även att barnen är nyfikna på vad vi har bokstäverna till och varför man använder dem. Det gjorde att vi såg temaarbete som ett bra sätt att fördjupa barnen kring just bokstäverna och dess läten.

Mål

Eget formulerat mål

 * Att barnen börjar känna igen sin begynnelsebokstav samt dess läte samt att barnen bekantar sig med hela alfabetet.

 * Att barnen får en bredare kännedom kring vad bokstäverna används till.

 

Läroplanens mål

Barnens erfarenheter

De flesta av barnen vet att vi har bokstäver men inte vad dem används till. Så som att vi använder dem när vi pratar, skriver, och läser.
Några av barnen har även uppfattning att deras begynnelsebokstav står för hela deras namn och inte endast deras första bokstav.

Barnen förknippar ofta bokstäverna med den bild/figur som finns på "alfabetskortet". Där några av barnen gjort kopplingen att det kan vara olika figurer på samma bokstav i dem olika varianterna av "alfabetskorten".

Barnen har mycket bokstäver kring sig på avdelningen under sin vardag på förskolan så dem är vana att se dem.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Vi kommer intervjua barnen kring vad bokstäver/alfabetet  finns till för. Sedan för samtal med barnen om hur dem använder bokstäver till och vad vi fröknar använder bokstäver till. Även vad andra barn och vuxna använder bokstäver till.

Vi kommer att fokusera på varje enskild bokstav under en viss tid. Där vi genom olika sinnen låter barnen bekanta sig med bokstäverna. Så som att se dem, höra dem och genom någon praktiskövning få arbeta med den tänkta bokstaven.

Idéer kring praktiska aktiviteter är:
Pärla bokstäverna
Smaktema kring en specifik bokstav
Arbeta i folie för att arbeta fram bokstäver
Klippa, färglägga bokstäver
Göra bokstavskort
Arbeta i vattenfärg
Arbeta med bokstäver i pyssel
Arbeta med naturmaterial (stenar, pinnar, grässtrån, löv) för att forma bokstäver.
Rita och forma bokstäver i sanden
Vi kommer gå på bokstavsjakt, både inomhus samt utomhus
Munmotorik för att hitta bokstavensljud i munnen

Vi kommer vara lyhörda för vad barnen tycker är roligt och hur dem vill arbeta med bokstäverna. Vi förväntar oss att göra samma aktivitet flera gånger med olika bokstäver i fokus.

Genom sång, rim och ramsor få ta del av bokstävers ljud och utformning.

Genom olika pedagogiska appar på iPaden.

Genom att läsa böcker med barnen.

Tillsammans med barnen titta på olika avsnitt av SVTs program "Bokstavslandet".

Att barnen får arbeta med bokstäverna i skriftspråket, där både lekskrivning samt skrivning kommer få ta stor plats. Barnen kommer med den hjälp och stöd de behöver få använda sig av skriftspråket, där de bland annat kommer uppmuntras att skriva sitt förnamn, efternamn.

Vi kommer även arbeta med temat ABC-vad är de kring matematiken. Så som att vi räknar bokstäverna och jämför antalet med exempelvis fingrar och tår, hur många bokstäver det finns i barnens namn. Att arbeta med antalet takter i namnet. Vi kommer även använda oss av utomhuspedagogik när vi arbetar kring temat, så som att ha samlingarna utomhus/i skogen. Där vi även kan fundera kring naturens bokstäver, så som att ekorren börjar på bokstaven e och har 6 st bokstäver i ordet ekorre, älgen börjar på bokstaven ä och har 3 st bokstäver i ordet älg samt att träd börjar på bokstaven t och har 4 st bokstäver.

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer att intervjua barnen innan arbetet samt efter temaarbetet för på så vis se om barnens svar har utvecklats.  Vi kommer använda oss av samma frågor.
Genom observationer där vi ser, hör samt lyssnar på barnens prat kring bokstäver.

Teoretisk bakgrund

Vi använder oss av boken " Barn utvecklar sitt språk" (Louise Bajar, Caroline Liberg (Red.)) där vi fördjupar våra teorier vi använder oss av. Bland annat vikten av samtal med barnen där pedagogernas sätt att arbeta och föra samtalen vidare.

Boken språkglädje (Ann-Katrin Svensson) lyfter på ett lustfyllt sätt hur vi arbetar fram ljud hos bokstäverna.

Elisabeth Arnérs bok " Barns inflytande i förskolan" lyfter vikten av barnens inflytande i förskolan för att utveckla sina förmågor på ett lustfyllt sätt. Där pedagogernas förhållningssätt är väldigt viktigt för hur barnen lär in de olika momenten.

Arbeta med språkmaterialet "språk lust".

Reciproka boksamtal.

Dokumentation

Vi kommer dokumentera barnens arbete kring temat på våran temavägg. Vi kommer även lägga upp dokumentation på Unikum.

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer ge barnen små uppdrag där ni tillsammans med barnen får lösa dessa. Uppdrag kan vara att barnen får ta med sig något och visa upp som börjar på den utvalda bokstaven. Ett annat uppdrag kan vara att barnen får fotografera något som börjar på en bokstav där ni föräldrar kan mms:a eller maila bilderna. Datum kommer kring dessa små uppdrag.

Referenser:
Lånad bild från google, med google sök på abc.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: