Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation

Skapad 2018-04-16 14:12 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk
Muntlig presentation är att tala ensam framför flera lyssnare. Retorik kallas den konsten. Du ska nu under en period få öva muntlig presentation genom att presentera: 1. en person 2. en plats 3. en händelse

Uppgifter

 • Muntlig presentation av en plats

 • Muntlig presentation av en person

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Muntlig presentation

Bedömningsgrunder: Muntlig presentation
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Syfte
Att talet är anpassat till lyssnarna och passar uppgiften
Innehåll och omfång
Att det som sägs är relevant och tillräckligt omfångsrikt
Begriplighet och flyt
Att det som sägs går att förstå och att det finns "flyt" i presentationen
Struktur
Att presentationen har en lämplig struktur och en fungerande textbindning
Språklig variation och säkerhet
Att variation och precision finns i ordval Att grammatiska strukturer fungerar
Uttal
Att uttalet är begripligt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: