Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bitte, mehr Musik! vt 2018

Skapad 2018-04-16 14:30 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Foto: flickr.com https://www.flickr.com/photos/46031823@N07/

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet: 

 Du väljer en artist, en grupp eller en kompositör, samlar fakta kring det du valt samt sammanställer detta till en presentation som du håller muntligt i gruppen samt spelar musik till. 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • hur väl du använder ditt ordförråd för området (musikstil, presentation av artist, grupp eller kompositör).
  • hur väl du uttrycker dig i fraser och meningar i din presentation.
  • hur väl du kan förstå talad tyska
  • hur väl du  kan förstå enkel text på tyska
  • hur väl du kan använda dig av olika strategier i mötet med publiken under presentationen.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med området v 16 – 19.

 

Matriser

M2
Bitte, mit Musik!

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
...förstå talat och skrivet språk
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Hörförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
... delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Samtala
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Skriva en presentation, t ex i Keynote
Du kan i skriftlig framställning av olika slag formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan i skriftlig framställning av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan i en skriftlig framställning av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
... söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor.
Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
Välja lämpliga ord och fraser till en presentation
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materielat i sin egen produktion och interaktion.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Muntlig presentation: "Musik"
Du kan i en muntlig framställning av olika slag formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar
Du kan i muntlig framställning av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan i en muntlig framställning av olika slag formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
... anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
Strategi för interaktionen (kommunikationen mellan dig och publiken)
Dessutom kan du välja och använda dig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: